Viktig melding

Søk sykehjemsplass

 • Sykehjem er for eldre som har et omfattende behov for omsorg og pleie hele døgnet, men som ikke trenger behandling på sykehus.
 • Vestvågøy sykehjem og Lekneshagen bofelleskap er sykehjemmene på Vestvågøy

Hvem kan få sykehjemsplass

 • Sykehjem er for eldre som har et omfattende behov for omsorg og pleie hele døgnet, men som ikke trenger behandling på sykehus.
 • Vi ønsker at du skal få bo hjemme lengst mulig, og det skal være prøvd ut hjemmetjenester før sykehjemsplass

Hva får du

 • du får enten en korttids- eller langtidsplass på sykehjem

Les mer om korttidsplass

Les om om våre to sykehjem i Vestvågøy kommune

Slik søker du

 • Du bruker felles søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester 
 • i søknadsskjemaet skriver du hva du trenger hjelp til
 • det er ingen søknadsfrist

Søknad om Helse- og omsorgstjenester

Hva koster det?

Priser for helse- og omsorgstjenester

Hvordan behandler vi søknaden

 • Det er tildelingsenheten som behandler søknaden
 • Tildelingsenheten kan ta kontakt med deg for å kartlegge ditt hjelpebehov, og det kan også være behov for hjemmebesøk
 • det er en faglig og forsvarlig vurdering av dine behov og hvordan de kan dekkes som avgjør om du vil få helse- og omsorgstjenester, hvilke tjenester du vil få tildelt og omfanget av disse. 
 • det er behovet og ikke venteliste som avgjør om du får sykehjemsplass

Om du ikke får svar innen 4 uker, får du en skriftlig melding om når du kan forvente svar. 

Lover og forskrifter

Forskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, Vestvågøy kommune, Nordland

Kontakt

Tildelingsenheten
E-post
Telefon 76 05 60 00