Viktig melding

Organisering - Helse og mestring

Helse og mestring står overfor de store endringer de kommende årene. Det blir flere eldre innbyggere i kommunen, det blir flere med sammensatte behov, og kommunen får et utvidet ansvar for gode helse- og mestringstjenester. 

For å kunne møte framtiden må organisasjonen være rigget for dette! Kommunalområdet Helse og mestring har fra 2021 til 2023 vært i en omorganiseringsproses. På disse sidene finner du informasjon om hva som er besluttet, og veien prosessen fram mot dette. 

Hvordan har vi arbeidet?

Prosessen bruker modell for kvalitetsforbedring, og har involvert ledere, ansatte og brukere, og hatt fokus både på struktur (organisasjonskart, stillingsbeskrivelser, osv), infrastruktur (møteplasser, informasjonsdeling, osv) og kultur i organisasjonen. 

 

Relevante dokumenter finner du her: Prosess - organisering Helse og mestring - Vestvågøy kommune (vestvagoy.kommune.no)

Hva skal vi hete?

I 2022 skiftet denne delen av kommunen navn fra sektor Helse og omsorg til kommunalområde Helse og mestring. Navneskiftet signaliserer at vi framover vektlegger at vi både skal bidra til god helse, og til bedre mestring av egen helse, for innbyggerne i kommunen. Dette er i tråd med nasjonale satsinger. 

Navnebyttet betyr ikke at vi toner ned omsorgen! Omsorg er en grunnleggende verdi som bør ligge til grunn i ethvert menneskemøte, i alle deler av kommunen. 

Les mer om dette her: Debatt, Helse | Omsorg er ingen tjeneste (lofotposten.no)

Hvordan er organisasjonskartet?

Nytt organisasjonskart ble vedtatt av kommunedirektøren i desember 2022. 

Her kan du se mer om dette: Organisasjonskart - Helse og mestring - Vestvågøy kommune (vestvagoy.kommune.no)