Viktig melding

Hjelpesider DIPS Samspill

Her finner du ulike kilder for opplæring og veiledning av DIPS Samspill - Individuell plan, Enkelt Samspill og Stafettlogg. 

Miniveileder for individuell plan

Miniveileder DIPS Enkelt Samspill

Miniveileder DIPS Samspill - Stafettlogg

Håndbok for DIPS Samspill - her finner du svar på det meste, du kan klikke på relevante temaer i innholdsfortegnelsen.

Hjelpevideoer DIPS Samspill - 32 minutters webinar, du kan benytte menyen for å gå rett til et relevant tema 

 

Kursportal for DIPS Samspill - her må du ha et bruker navn og passord, her kan du øve deg på å bruke DIPS Samspill