Viktig melding

Priser, redusert betaling og gratis SFO

 • du betaler for ulike plasstyper i SFO
 • har du lav inntekt kan du søke om redusert betaling
 • barn på 1. og 2. trinn og barn på 5.-7. trinn med særskilte behov har rett på gratis SFO

Hva koster det?

 • Hel plass 10 måneder (når det er skole) koster kr 2780 - pr mnd. og gir plass i 25 timer fordelt utover en uke. Betalingen fordeles på 11. måneder.
 • Halv plass 10 måneder (når det er skole) koster kr 1630,- pr mnd. og gir 12 timer fordelt utover en uke. Betalingen fordeles på 11. måneder.
 • Hel plass 11 måneder (koster kr 3145 og gir tilbud 25 timer fordelt utover en uke. I tillegg har en tilbud hele dager og samtlige dager i høstferien, vinterferien, siste uke i juni og ukene før skolestart i august.
 • Halv plass 11 måneder koster kr 1780,- pr måned og gir 12 timer fordelt utover en uke pluss tilbud halve uka eller halve dager i høstferien, vinterferien, siste uke i juni og ukene før skolestart i august.
 • Det gis 30 % søskenmoderasjon for barn nummer 2, og 50 % fra barn nummer 3.

Gratis SFO

 • Elever på 5.-7. trinn med særskilte behov har rett til gratis SFO. 
 • 1. og 2. klassinger har rett til gratis SFO tilsvarende halv plass 10 måneder. Om du søker på en av de andre plassene får de reduksjon tilsvarende beløpet på halv plass 10 måneder.

Redusert betaling for SFO

 • Du kan søke om redusert betaling om utgiftene til SFO er større enn 6% av husstandens samlede inntekt (inkludert ektefelle/samboer) 
 • Søknadsfristen er 1. mai. Om du søker etter dette får du redusert foreldrebetaling fra første hele måned etter søknadstidspunktet og ut skoleåret. 
 • Du må søke på nytt for hvert skoleår

Søk om redusert betaling for SFO

Andre priser i SFO

 • Elever som har SFO-plass kan kjøpe ekstra timer ved spesielle behov. Dette må avtales med SFO-leder i god tid før timene skal benyttes (3 dager før). Timesatsen er kr 75,- pr time.
 • Kostpenger kommer i tillegg til betaling for opphold og fastsettes av det enkelte SFO.
 • Dersom barn blir hentet etter stengetid på SFO påløper et gebyr på kr 300 pr. påbegynte time.

Kontakt

Servicetorget
E-post
Telefon 76 05 60 00