Viktig melding

Forskrift om ordensreglement

Ordensreglement

Kommunen skal med utgangspunkt i opplæringsloven gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskole.

Ordensreglementet omfatter alle kommunale grunnskoler i Vestvågøy kommune. I tillegg kan den enkelte skole utvikle utfyllende ordensregler tilpasset skolens behov.

Formålet med vurdering i orden og atferd er å fremme sosial læring, bidra til et trygt og godt skolemiljø og gi informasjon om orden og atferd.

Grunnlaget for vurdering i orden og i atferd er ordensreglementet til skolen, jf. opplæringsloven § 9A-10. Elevene skal være kjent med skolen sitt ordensreglement.

Forskrift om ordensreglement i grunnskolen Vestvågøy kommune (PDF, 772 kB)

Kontakt

Tor Arntzen
Rådgiver skole
E-post
Telefon 76 05 60 93
Mobil 91 32 17 11