Viktig melding

Skautrollet naturbarnehage

Skautrollet naturbarnehagen er delt opp i tre avdelinger. Vi har en avdeling med barn fra 1-2 år som heter Lille Bille. Barnehagen jobber tett på de minste barna og trygger de i et godt pedagogisk læringsmiljø. Avdelingene for store barn heter Edderkoppen og Tusenbeinet, og er delt inn i 2 grupper der 2-3-åringen er sammen med 2 voksne, og 4-5 åringene er sammen med 2 voksne. 

Barnehagen er delt opp i 3 avdelinger. Vi har en avdeling med barn fra 1-2 år, denne avdelingen heter Lille Bille og vi jobber tett på de minste barna og trygger de i et godt pedagogisk læringsmiljø der vi støtter og trygger di minste barna gjennom relasjonsbygging od sosial kompetanse.

Storbarn avdelingene heter Edderkoppen og Tusenbeinet og er delt inn i 2 grupper der 2-3 åringen er sammen med 2 voksen, og 4-5 åringene er sammen med 2 voksen. Her jobbes det pedagogisk rettet i aldersbestemte aktiviteter i barnehagens kjernetid mellom 10.00-14.00. De voksen støtter barna og viser god tilstedeværelse under voksen styrte lek og fri lek. Vi bidrar til at barna opplever tilhørigheter i gruppen, og bygge gode sosiale relasjoner både barn-barn og barn-voksen.

Barnehagen vår ligger sentralt i utkanten av Leknes, men likevel omgitt av mye flott natur. Utmarka benytter vi oss av så ofte som mulig, her sanser vi det naturen har og by på. Vi undrer oss og stopper og bruker god tid på det barna er nysgjerrig på. På den måten støtter vi barnet her og nå. Barnehagen har et stort ute område på over 3 mål som gir oss mulighet for variert lek.


Fjøset vårt består av kjæledyr som Belgisk kjempe, marsvin og chinchilla. Her kan barna få oppleve å gi omsorg og kjærlighet ved å delta i det daglige stellet av dyrene. Målet med minifjøset er at barna for en begynnende forståelse for hva som er dyras behov, barna lærer at de må regulere seg etter hvordan dyrene respondere på dem når besøk foregår. Det praktiseres faste fjøsdager i grupper for de største barna. De minste barna drar innom minifjøset når det passer best og når de ønsker.
Skautrollet Naturbarnehage er mye i farta. Vi benytter oss ofte av det naturen har og by på. I tillegg har vi klatring hver tirsdag for 4 og 5 åringene. Dette foregår i grupper på inntil 7 barn. Vi benytter oss også av ridning i litt mindre grupper da dette krever litt mer fokus når vi omgås ett stor dyr.
 

Kontakt

Skautrollet naturbarnehage
Styrer: Wibece Hansen/Vibeke Romuld
E-post
Telefon 76 08 40 60

Adresse

Storgata 127
8370 Leknes