Viktig melding

Marihøna barnehage

Marihøna barnehage har to avdelinger, og ligger midt i Leknes sentrum. Barnehagen har et flott uteområde som nylig er oppgradert med husker og sklier, og sykkelvei rundt hele barnehagen. Barnehagen har nærhet til skog og mark og er ofte på turer i marka ved flyplassen eller kråkeskogen ved Lofothallen.

Barnehagen var opprinnelig et bolighus og har gjennomgått flere ombygginger og fremstår i dag som en moderne barnehage med fine lokaler. Barnehagen har to etasjer, og har plass til 36 barn i alderen 0-6 år.

På avdeling sommerfuglene finner vi de yngste barna og på avdeling Marihøna holder e eldste barna til.

Marihøna barnehage jobber med vennskap, sosial kompetanse og voksenrollen. Fokus er å bygge gode relasjoner både mellom barn-barn og barn- voksen. Vi jobber for å legge til rette for et godt og inkluderende lekemiljø hvor vi også jobber med å gjøre rommene innbydende for god lek.

Barnehagen er med i satsingene Inkluderende barnehage- og skolemiljø og læringsmiljø og pedagogisk analyse.

Personalet består av renholder, to assistenter, en fagarbeider og 4 barnehagelærere. Vi har i tillegg en lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Vår visjon er: «Trygghet og vennskap gjør godt i sjel og sinn»

Kontakt

Marihøna barnehage
Styrer: Mona Saupstad
E-post
Telefon 76 08 28 05

Adresse

Elvegårdsveien 12
8370 Leknes