Viktig melding

Lynghaugen barnehage

Lynghaugen har i dag 40 barn fordelt på 3 avdelinger, skrubben: 1-3 år, krøkebæra: 3-4 år og røsslyngen: 4-6 år. Barnehagen har fokus på natur og friluftsliv og benytter seg jevnlig av terrenget rundt. Med turløypene i Bymarka rett over veien, har barnehagen kort vei til flott og variert turterreng. 

Vi er en barnehage med fokus på natur og friluftsliv og benytter oss jevnlig av terrenget rundt oss. Med turløypene i Bymarka rett over veien, har vi kort vei til flott og variert turterreng. Vi legger til rette for at de minste også kommer seg på tur, da bruker vi barnehagens vogn som har plass til 8 små. Vi har stort fokus på språk, tekst og kommunikasjon, som er et av fagområdene i Rammeplanen og legger til rette for et godt og allsidig språkmiljø.

Vi bruker mye tid på tilvenningen i barnehagen og etterstreber at denne tiden skal være styrt av barnet og dets behov. Tilvenningen varer så lenge barnet har behov, klarer vi å etablere gode relasjoner mellom oss, barnet og familien, blir også barnet tryggere i sin nye hverdag. Barnehagen skal tilpasse seg barnet og ikke omvendt.

Vår filosofi er: «barna skal få lov til å bli den beste utgaven av seg selv»

Vedtekter for kommunale barnehager

Kontakt

Lynghaugen barnehage
Enhetsleder: Randi Gressetvold
E-post
Telefon 76 05 63 40
Mobil 41 63 00 37

Avdelinger
Røsslyngen, 90132438
Krøkebæra, 90507165
Skrubben, 90507434

 

Adresse

Torvhaugan
8370 Leknes