Viktig melding

Gravdal barnehage

Gravdal barnehage ligger ved fotballbanen i Sundsveien og er nærmeste nabo til lynghaugene under Haugheia. Dette gjør at barnehagen har et fantastisk turområde rett utenfor gjerdet, og et unikt stort område innenfor gjerdet med naturlekeplass, samt en del lekeapparat. Gravdal barnehage er per tiden en barnehage med to avdelinger, og er bemannet ut fra pedagog- og bemanningsnormen.

Vi ligger ved fotballbanen i Sundsveien og er nærmeste nabo til lynghaugene under Haugheia. Dette gjør at vi har et fantastisk turområde rett utenfor gjerdet, og et unikt stort område innenfor gjerdet med naturlekeplass, samt en del lekeapparat.

Gravdal barnehage er per tiden en 2 avdelingsbarnehage, og vi er bemannet ut fra pedagog- og bemanningsnormen.

Vi har de siste årene deltatt i satsinga «Inkluderende barnehage og skolemiljø», og viderefører det viktige arbeidet med trivsel og et godt læringsmiljø gjennom deltakelse sammen med skoler og barnehager i Vest-Lofoten med «Læringsmiljø og pedagogisk analyse».

Sosial kompetanse er grunnmuren for arbeidet vårt gjennom ivaretakelse av barnas rett til omsorg, lek, læring og danning og i tråd med Vestvågøy kommunes intensjon om rause og robuste barn som skal trives i barnehagen.

Vedteker for kommunale barnehager

Kontakt

Gravdal barnehage
Enhetsleder: Geir Harald Johansen
E-post
Mobil 90 54 85 68

Avdeling Nasse Nøff: 905 48 568

Avdeling Ole Brum: 906 20 864

Adresse

Sundsveien 39
8372 Gravdal