Viktig melding

Fygle barnehage

Fygle barnehage har to avdelinger med kapasitet på 47,7 plasser. Barnehagen befinner seg i et rolig boligområde på Fygle. Barnehagen er over to etasjer og har mange rom som barna kan få utfolde seg og leke i. Uteplassen består av en passe stor akebakke som fungerer kjempefint på vinteren. Barnehagen har asfaltert sykkelbane rundt barnehagen, og ulike lekeapparater og huskestativer. 

Barnehagen befinner seg i et rolig boligområde på Fygle. Vi ligger bak Lofotkraft på Fygle, og har derfor Horn Slakteri og Lofotkraft som våre næremeste naboer.

Vi er en to-avdelings barnehage med kapasitet på 47,7 plasser. Barnehagen vår er tidligere bolighus som er blitt drevet som barnehage i mange år. I sin tid drev kommunen barnehage her, men i 2006 startet vi Fygle barnehage AS. Barnehagen ble betydelig pusset opp før vi startet i 2006. 

Barnehagen vår er over to etasjer og vi har mange rom som barna kan få utfolde seg og leke i. Vi er stolte av barnehagen vår, og synes at en barnehage med mange rom er en fordel for våre barn. De får mye mer ro i leken sin, uten å bli forstyrret av andre barn i lek. Utelekeplassen vår består av en passe stor akebakke som fungerer kjempefint på vinteren. Vi har asfaltert sykkelbane rundt barnehagen, og vi har ulike lekeapparater og huskestativer på uteplassen.

Kontakt

Fygle barnehage
Styrer: Jørgen Skjervheim
E-post
Mobil 46 96 45 07

Adresse

Nygårdsbakken 15
8370 Leknes