Viktig melding

Ballstad barnehage

Ballstad barnehage har en avdeling med plass til 18 barn i alderen 0-6 år. Nærmiljøet gir store muligheter for naturopplevelser for alle aldersgrupper. Den ligger nydelig til ute ved havet på Ballstadøya og har et stort uteområde.

Nærmiljøet gir store muligheter for naturopplevelser for alle aldersgrupper. 

Ballstad barnehage arbeider for et godt og helhetlig oppvekstmiljø med gode muligheter for allsidig utvikling. Det aller viktigste for oss i barnehagen er at barna skal trives, og at foreldrene skal kunne gå om morgenen og vite at barna har det trygt og godt og trives i barnehagen. 

Vi arbeider spesielt med er sosial handlingsdyktighet, språk og kommunikasjon og musikk/drama. Fysisk aktivitet og helse skal være en integrert del av barnehagehverdagen.

Kontakt

Ballstad barnehage
Styrer: Styrer Stine Endresen
E-post
Telefon 94 88 45 52

Adresse

Garnlenka 23
8373 Ballstad