Viktig melding

Vellykket øvelse

Lofoten heimevernsområde (16201) gjennomførte sin årlige trening i perioden 10. - 16. juni i vakre Lofoten.

Liaisonoffiser får instruksjon i bruk av 12,7 mm MØR. God stemning i Kolbeindalen. Julie Kristine Tilrum Karlsen / Lofot-tidende

Områdesjef Bjørn Ragnar Larsen i Lofoten HV – område melder om en vel gjennomført øvelse for mannskaper og befal.

HV - område Lofoten (16201) gjennomførte sin årlige trening i forrige uke. Befalet, samt annet nøkkelpersonell, møtte på mandag og avsluttet på lørdag. Mannskapene var i tjeneste fra tirsdag til fredag.  Årets øvelse omhandlet trening på grunnleggende soldatferdigheter på lagsnivå. Dette vil bygges på slik at neste års øving vil fokusere på troppsnivået.

Øvingsaktiviteten var fordelt på to øvingsområder. Dette i Slydalen i Vestvågøy kommune og i Kolbeindalen i Vågan kommune. Hovedkvarteret var satt opp i vakre Vestvågøy, midt i Lofoten. Begge øvingsområder fungerte godt, og det er ikke rapportert om avvik av noe slag i løpet av øvelsen. Kaptein Larsen har bedt om at kommunen deler litt informasjon om øvingen, noe vi besørger her.

I forkant øvingen hadde områdesjef gått ut med informasjon til omgivelsene ved blant annet sykehus, kommunale ledelser, politi, og lokal media. Informasjonen ble også delt videre gjennom kommunale medium. Heimevernet varsler sine øvinger godt, noe som oppfattes som ryddig og da slipper man overraskende øvelser slik vi så i Vestvågøy for en måneds tid siden da en aktiv avdeling øvde i Ballstad.

Områdesjefen beskriver god stemning under øvelsen og han har selv observert svært god driv i mannskapene. Det har vært lite dødtid og mye aktivitet, noe han beskriver som suksesskriterier for øvinger. Tilgangen til øvingsammunisjon har også vært god. Det har vært samvirkeutdanning innen enkelte fagområder med Vesterålen HV-område og Evenes HV-område.

Ellers har området prioritert liaisonering med grunneiere, kommuner, politi, sykehus og eiere av kritisk infrastruktur gjennom øvelsen. Liaison betyr forbindelse. Nivået tjener som en forbindelse mellom HV og eksterne parter, og liaisonen tjener som områdesjefen sin kontakt med omgivelsene. Denne tjenesten er noe området vil fortsette med framover da godt samvirke mellom ulike aktører er viktig for totalforsvaret.

Her kan leserne se flere bilder fra årets heimevernsøvelse i Lofoten:

Avslutningsvis kan det rapporteres om fornøyde soldater, godt samarbeid i områdestaben, gode tilbakemeldinger på gjennomføringen, samt god stemning gjennom uka.

Beredskap - og sikkerhetsleder Thomas Thomassen i Vestvågøy kommune ser verdien av å ha et velfungerende heimevernsområde.  Vellykkede øvelser er et signal om at mye fungerer bra.  At HV sin kapasitet og ressurser synliggjøres for kommunene i virkeområdet er positivt. HV inviteres, i likhet med andre sentrale beredskapsaktører, inn som liaisoner i kriser og øvinger i kommunal kriseledelse i Vestvågøy. Heimevernet med sine mannskaper, solide organisering og materiell er gode ressurser for totalberedskapen, og vil kunne aktiviseres gjennom politiet eller statsforvalternivået ut fra behov for å bistå også i kriser.

HV er også del av kommunalt beredskapsråd. Det er kjent at HV anbefaler at man i tillegg til kommunale beredskapsråd ser nærmere på etablering av et regionalt beredskapsråd for minst fastlands-kommunene i Lofoten. Dette er også Vestvågøy kommune positivt innstilt til å se nærmere på.