Viktig melding

Utdeling av miljøfyrtårn til Museum Nord

Vestvågøy kommune delte forrige uke ut beviset på at administrasjonen til Museum Nord nå er miljøfyrtårnsertifisert. 

To personer tar hverandre i hendene foran en plankett på veggen. - Klikk for stort bildeAdministrasjons- og økonomisjef Ole Martin Hammer i Museum Nord mottar plaketten for Miljøfyrtårn fra miljøfaglig ansvarlig Marit Gressetvold, Vestvågøy kommune. Foto: Linn Olsen/Museum Nord

 

Museum Nord har besluttet å sertifisere hele sin virksomhet under Miljøfyrtårn. Det gjør de gjennom konsernmodellen (hovedkontormodellen) som et ledd i bedriftens kvalitetsheving, med økt fokus på miljø, klima og arbeidsmiljø/HMS. Sertifisering gjennom konsernmodellen er mer omfattende for hele virksomheten, og så vidt vi vet er det ikke andre bedrifter i regionen som hittil har gjennomført en slik konsernsertifisering. 

Først ute er altså hovedkontoret for Museum Nord, med tilholdsssted på Borg. Deretter følger de andre underliggende enhetene i Museum Nord. Lofotr Vikingmuseet ble første gang sertifisert som Miljøfyrtårn i 2005, og skal resertifiseres våren 2024. I tillegg har SKREI (tidligere Lofotakvariet), Galleri Espolin og Lofotmuseet også vært miljøfyrtårn, og også de skal resertifiseres.

Museum Nord har også ambisjoner om å ansette en dedikert ressurs innen HMS og Miljøfyrtårnkoordinator for å sikre kontinuerlig innsats og forbedring innenfor bedriftens miljø- og klimaarbeid, bærekraft og arbeidsmiljø internt i bedriften og i alle deres prosjekter.

Vi gratulerer så mye!