Utbyggingsavtale Lofoten Handelspark Sørvest

I henhold til PBL § 17-4 varsles det om oppstart av forhandlinger mellom Vestvågøy kommune og utbygger Leknessletta AS om utbyggingsavtale i tilknytning detaljregulering Lofoten Handelspark sørvest, plan-ID 1860-201815.

Klikk for stort bilde 

Utbyggingsavtalen skal blant annet beskrive ansvaret for opparbeiding og finansiering av offentlig infrastruktur (vei, vann og avløp, friområder, mv.) som forutsettes opparbeidet ved utbygging av området. Det gjøres oppmerksom på at reguleringsplanen ikke er endelig vedtatt.

Opplysninger som kan komme til nytte i forhandlingene om utbyggingsavtale kan sendes til postmottak@vestvagoy.kommune.no eller Vestvågøy kommune, postboks 203, 8376 Leknes. 

Opplysninger knyttet til grunnlaget for forhandlingene kan fås av Leknessletta AS, Skolegata 4, 8300 Svolvær.

Klikk for stort bildeForeløpig plankart  pig