Viktig melding

Søk om barnehageplass i hovedopptaket

Nå kan du søke om barnehageplass i hovedopptaket. Søknadsfristen er 1. april. Alle barn født til og med november 2023 har rett til plass ved årets hovedopptak.  Fra august 2024 vil prisen for hel barnehageplass være 1500 kr. 

Slik søker du om barnehageplass

 • Det er et felles opptak for kommunale og private barnehager i kommunen, og du søker på samme plass

Søk om barnehageplass i Vestvågøy kommune

Søknadsfrist

 • søknadsfristen er 1. april for barn som har rett på plass ved hovedopptaket
 • dersom fristen ikke overholdes mistes retten

Når får jeg svar?

 • svar på søknaden sendes ut senest 1. mai

Svar på tilbud om barnehageplass

Når har barnet rett til barnehageplass?

 • Alle barn født til og med november 2023 har rett til plass i barnehage ved årets hovedopptak.
 • Barn født i oktober og november har rett på barnehageplass fra den måneden de fyller 1 år. 

Barnet kan starte i barnehagen allerede i august dersom dere ønsker det. 

Barn som allerede står på venteliste

 • Har dere søkt om barnehageplass før 1. mars må dere bekrefte søknaden.
 • Dette må gjøres selv om dere ikke har endringer. Gå på menyvalget "slette/endre søknad" for å bekrefte søknaden. 

Bekreft søknad om barnehageplass

Kva skjer om du ikke får plass i barnehagen du ønsker?

Du vil få tilbud fra en annen barnehage om barnet ditt har rett på barnehageplass. Da kan du enten:

 • takke ja til plassen og samtidig stå på venteliste til en annen barnehage
 • Takke nei til plassen og stå på venteliste til ditt første valg av barnehage

Du har klagerett ved hovedopptaket

 • Du har rett til å klage og/eller be om en skriftlig begrunnelse dersom du verken får ditt første eller andre ønske oppfylt i hovedopptaket.
 • Klagen skal være skriftlig og sendes Vestvågøy kommune. Kommunen vil undersøke saken og forelegge klagen for barnehageeieren. Hvis kommunen godtar klagen, skal barnet tilbys den første plassen som blir ledige i ønsket barnehage etter at søkere med prioritet etter barnehagelovens §13 er tilbudt plass.
 • Dersom kommunen ikke gir klager medhold, skal kommunen sende klagen videre til klageinstansen som er Formannskapet. 

Ta kontakt om du har spørsmål

Ta kontakt med den enkelte barnehage eller Vestvågøy kommune om du har spørsmål eller trenger hjelp til å søke. 

Barnehagene på Vestvågøy

Priser for barnehageplass

Kontakt

Servicetorget
E-post
Telefon 76 05 60 00