Viktig melding

Nyhetsbrev uke 11/23

Nok ei strålende vinteruke er på hell. God helg med ukas nyhetsbrev!

Samarbeid i Lofoten 

Av: Kommunedirektør Morten Dyrstad

Moskenes og Vestvågøy har startet et forpliktende samarbeid. 

Bakgrunnen for dette er behovet alle kommuner har for å styrke kapasitet og kompetanse, hvor interkommunale samarbeid er en nøkkel. Vi ønsker at dette skal settes inn i et system som ivaretar likeverd og fellesskap, sterkere fagmiljø, styrket beredskap på alle nivå, fleksibilitet og økonomisk robusthet. Målsettingen for samarbeidet er gode og robuste tjenester for innbyggerne. 

Det er sendt søknad om prosjektskjønnsmidler som gir mulighet for samarbeid innenfor alle fagområder. Vi må få svar på søknaden før vi blir konkret i forhold til «hva, hvem og hvordan». 

Intensjonsavtale er inngått og vi hadde første møte 16.03.23 på Reine hvor vi forsiktig startet å sondere mulighetsrommet. 

Kommuneadministrasjonen i Vestvågøy og Moskenes samlet i nydelig vintervær på Reine Vestvågøy kommune

Det første møtet viser at vi har mye å snakke om og at vi sammen ser mange muligheter for å bygge felles kompetanse og kapasitet. Det er stor enighet om at dette blir spennende og bra!

Vel gjennomført øvelse i Vestvågøy

Av: Thomas Thomassen

Sivilforsvaret gjennomførte som planlagt sin øvelse på Leknes og Fygle i denne uka. Faglig innhold på formiddagen og praktisk øvelse på kvelden. Beredskap- og sikkerhetsleder i Vestvågøy kommune ble invitert med på evalueringen av øvelsen og fikk anledning til å orientere om kommunal beredskap og organisering i krisesituasjoner.

Thomas Thomassen får orientering om øvelsen av Fig leder Stian Zakariassen mens Elin Langstrand fra Sivilforsvarets distriktsstab i Harstad følger med. Mari Langstrand

Det ble godt mottatt av befal og mannskaper. Det framkom at innbyggerne i de forhåndsdefinerte evakueringssonene hadde fått med seg øvelsen gjennom mediekanaler, og at de også hadde mottatt SMS varsling fra kommunen i forkant av øvelsen.

Det framkom i den etterfølgende samtalen at Sivilforsvarets mannskaper gjerne ønsket å bli brukt mest mulig, og de kom med ei tydelig oppfordring om å kalle dem ut når behovet var der. Dette er en solid ressurs, og som del av totalforsvaret, vil de selvsagt kunne regnes med når det skjer noe større av mer langvarig karakter.

Flere bilder fra øvelsen kan sees under:

Befalet visste også fram noe av sitt materiell og utstyr som er lagret nær Leknes lufthavn i kommunale lokaliteter. Det syntes som om at mannskap og befal var fornøyd med øvelsen og samarbeidet med innbyggerne i Vestvågøy kommune.

Lydløs, men ikke tannløs Lofoten

Av: Sigve Olsen

Torsdag denne uka lanserte prosjektet ZeroKyst og De grønne øyene ny arene for fremtidens båtliv - Lydløs Lofoten. Målet er å skape entusiasme om nullutslipp på sjøen i samarbeid med foreningen Lydløs. Fra 10 etasje i Thon Hotell Lofoten var det lett å se for seg at båtliv uten utslipp og motorstøy både kunne være interessant som reiselivsprodukt og for fritidsbåtfolket.

Uten bølger eller lyd på Hølla på en godværsdag - er det mulig? Sigve Olsen

Kurt Atle Hansen loset oss gjennom tre timer med oppdateringer om teknologiutvikling mot målet om nullutslipp til  sjøs. Spesielt viktig med tanke på reduksjon av utslipp fra fiskeri og havbruk var innleggene fra deltakerne i FoU-nettverket  ZeroKyst:

  • Teknologi på fartøy og landsida - hvordan vil ZeroKyst bidra? Erik Ianssen, Selfa Arctic AS
  • Lofotsjarken, el-hybrid fiskebåt 10 - 15m lengde. Roger Abrahamsen, Ballstad Slip AS
  • El-sjark fra Selfa/Hymatech – oppgradert. Kay Henning Higraff, Hymatech AS
  • Landstrøm og ladeanlegg i havna. Svein-Joar Husjord og Hanne Grøn, Plug Lofoten AS
  • Lokal produksjon og effektiv bunkring av hydrogen. Tomas Fiksdal, H2 Marine AS
  • Elektrifisering av fiskebåter og havbruksfartøy. Robin Johansen, Moen Marin AS
  • Lønnsomhet i reduserte klimautslipp? Børge Rokseth og Torstein Bø, Sintef Ocean AS

Flakstad kommune er kommunal partner i prosjektet og ordfører Trond Kroken fortalte om kommunens engasjement i prosjektet og understreket viktigheten av å legge til rette for grønn utvikling.

Alle foredragsholderne var også representert med stander på LofotFishing 2023 i Kabelvåg, og etter seminaret i Svolvær dro mange dit for å ytterligere faglig påfyll.

Ballstad slip hadde egen stand på messa i Kabelvåg, og daglig leder Roger Abrahamsen tok seg en runde for å hilse på en av nabobedriften på Ballstad, Marine Dynamics v/ daglig leder Nicolay Stokvold. Sigve Olsen

For leverandører innen fiskeri, havbruk og maritim næring er LofotFishing blitt en viktig møteplass og fra Vestvågøy  var leverandører fra både sjø- og landsiden samt skole/opplæring representert. 

Noen flere benker i gågata 

Av: Kommunedirektør Morten Dyrstad

Den nye storgata på Leknes er veldig fin. Men kan vi tilrettelegge den enda bedre for noen grupper? Det handler om at alle skal mestre livet best mulig, lengst mulig og ha høyest mulig livskvalitet. Vi har derfor gått gata sammen med eldrerådet og pensjonistforeningen. Hvem er de beste konsulentene vi snakker med? Det er de som bruker gata hver dag og føler det på kroppen.   

Fra befaringen i godt vintervær Vestvågøy kommune

Vi ble enige om at det var for lang mellom benkene fra Bo- og servicesenter og bort til Elvegårdsveien. Så når snøen blir borte skal det settes opp et par ekstra benker på denne strekningen.  

Engasjerte ledere ved Buksnes skole

Av: Thomas Thomassen

Denne uka fant vi mulighet til å gjennomføre et møte innen beredskap og sikkerhet ved Buksnes skole på Gravdal.

Ledelsen ved skolen i trivelige omgivelser. Fv. Line Skoglund og Hege Sivertsen Thomas Thomassen

Rektor Line Skoglund og assisterende rektor Hege Sivertsen fikk informasjon om kommunal beredskap og sikkerhetsarbeid i kommunen, og fikk testet varslingssystemet CIM, som benyttes av kriseledelsen ved større hendelser. De orienterte godt for etablerte rutiner ved skolen og syntes å ha ting på stell.

Det er bare å ønske disse blide damene ei fin helg!

Ballstad skole er i støtet

Av: Monica Grønhaug, rektor ved Ballstad skole

I dag har vi hatt en fantastisk fin dag på skolen, til og med solen skinte for oss.

Hele skolen har hatt fokus på begrepene raus, robust, respekt i forbindelse med at vi utarbeider en ny standard for voksne, elever og foreldre. Elevene har i dag fått mulighet til å påvirke hva som blir viktig for oss på Ballstad skole i dagene fremover.

Monica Grønhaug

Dagen startet med at elevene ble møtt av små og store flagg, rød løper og brus i festfine glass. Musikken ljomet i skolegården og bidro til feststemning.  

Etter at rektor innledet dagen med å si noen ord om det å være respektfull, raus og robust, gikk elevene sammen i grupper for å jobbe med begrepene. Dagen har vært variert med både teori og praktiske øvelser.

God stemning. Brus står klar. Monica Grønhaug

Elevene har fått utforske mange sider ved det å være raus og respektfull. Aktiviteter med utgangspunkt i anonyme hemmeligheter ble brukt av ungdomsskoleelevene, mens de mindre elevene jobbet med oppgaver som går ut på å si fine ting til hverandre.

Det å være robust kan være så mangt, og i dag har elevene fått prøve isbading, snøbading og øvelser ala konkurransene i Farmen og Mesternes Mester.

Noen "går foran" og viser hvordan det skal gjøres i forhold til isbading. Vakre Skottinden i bakgrunnen. Vestvågøy kommune

Matpausen ble sponset av FAU, og foresatte deltok ved blant annet å servere pølser, brus og kaker i skolegården. Det var veldig hyggelig at så mange foresatte kunne være sammen med oss. Både barn og voksne lekte, danset og koste seg.

Elevene strålte og var fornøyde. De ønsket flere slike dager.

Målet er at Ballstad skole skal være en super skole der alle er respektfulle, og alle er like mye verd.