Viktig melding

Nødvarsel - evaluering av varsling

Hvor mange fikk denne varslingen?

Illustrasjon av nødvarsel. Thomas Thomassen

Evaluering av nødvarsel 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har nå evaluert den nasjonale nødvarslingen. De gikk ut med funnene 3. juli.

Dette er DSB sine funn:  78 prosent av befolkningen mottok testen av Nødvarsel på mobil under den nasjonale varslingsprøven 14. juni. Det viser en representativ befolkningsundersøkelse gjennomført av Ipsos for DSB.

Onsdag 14. juni ble Nødvarsel på mobil testet nasjonalt for første gang. Nødvarsel skal brukes til å varsle befolkningen om akutte og alvorlige hendelser som truer liv og helse.

I forkant av testen hadde Nasjonal kommunikasjonsmyndighet estimert at 75–80 prosent burde få testen på sin mobiltelefon. En befolkningsundersøkelse som ble gjennomført i dagene etter varslingsprøven viser at 78 prosent av respondentene mottok testen.

Tilbakemeldinger til DSB

Testen av Nødvarsel på mobil har skapt stort engasjement i befolkningen. Over 150 000 har sendt inn et digitalt tilbakemeldingsskjema etter testen, og mange har kontaktet DSB direkte. Tilbakemeldingene fra folk analyseres nå, og vil gi mer innsikt i hvem som ikke fikk testen.

DSB melder videre: Basert på erfaringer fra andre land, er det en del som ikke mottar varsel fordi man mangler nødvendige oppdateringer på telefonen. Uavhengig av nødvarsel er det lurt å oppdatere telefonen så fort det foreligger nye oppdateringer.

Hvordan ble evalueringen gjennomført?

Undersøkelsen er gjennomført av Ipsos, og har 3 869 respondenter. Målgruppen for undersøkelsen er et representativt utvalg av den norske befolkning over 15 år.

Datainnsamlingen startet 14. juni etter varslingsprøven klokken 12.00, og ble avsluttet 19. juni. Resultatene er vektet på kjønn, alder og landsdel i henhold til offentlig statistikk for befolkningssammensetningen.

Forbedringspotensialet

Avslutningsvis melder direktør Elisabeth Aarsæther i DSB følgende: - Det er bra at så mange mottok testen. Tidlig varsling og god informasjon er helt avgjørende i en akutt krise. Det redder liv. Samtidig viser denne undersøkelsen at det er noen som ikke fikk opp varselet, og det skal vi ta på alvor. DSB vil framover bruke tid på å gå gjennom alle tilbakemeldingene for å gjøre Nødvarsel enda bedre. Artikkelen fra DSB kan leses i sin helhet her.

Vestvågøy kommune

Beredskapsleder benytter anledningen til å beskrive at Nødvarsel er et lokasjonsbasert varslingssystem intendert på å nå alle som befinner seg i et bestemt område, og driftes av nasjonale myndigheter i samarbeid med statsforvalternivået, som igjen støtter kommunene.

I tillegg til dette finnes det adressebaserte varslingssystemer, noe som typisk benyttes aktivt av for eksempel Enhet for Prosjekt og infrastruktur (PI) i forbindelse med utfordringer i vannforsyning. Denne kanalen har bruksområde langt ut over dette ved behov, og vil bli benyttet i krisesituasjoner hvis det er et relevant behov varsling ut fra adresser, noe man kan tenke seg ved branner hvor røyk berører omgivelsene.

Vestvågøy kommune vil også informere gjennom kommunale informasjonsmedium, og vil samarbeide med lokale og nasjonale medier ved større og overhengende krisesituasjoner slik at innbyggerne våre får riktig informasjon. 

Den enkelte innbygger kan bidra ved å ha egenberedskap for seg og sine hustandsmedlemmer i inntil 72 timer, noe som er anbefalt av sentrale myndigheter. Les mer her.