Viktig melding

Leknes 20 år som by - vi snakker med en av initiativtakerne

Roger Larsen var en av de som tok initiativet til at Leknes fikk bystatus for 20 år siden. Søndag 20. november deltar han i feiringen på Meieriet kultursenter.

Roger Larsen og Thomas Thomassen i prat om Leknes by. Aud Karin Larsen

Roger Larsen var leder i Leknes næringsforening og en av initiativtagerne til at kommunen søkte om å få bystatus for Leknes. Det gikk gjennom og snart markeres det at Leknes har tjue år som by.

Roger, hva tenker du om at vi nå skal feire 20 års jubileum for Leknes som by?
Det synes jeg er bra, og jeg gleder meg til å være med på feiringen.

Jeg har forstått at du er en av de som virkelig har stått på for å få bystatusen?
Da det ble aktuelt å sette dette med bystatus på agendaen var jeg daglig leder i Leknes næringsforening. Jonny Finstad, Reidar Aasved og jeg tok initiativet, og stod i bresjen for å få utarbeidet en rapport om bystatus for Leknes.

Hva skulle til for å nå målet med bystatus?
Det var at det ble gjort vedtak i kommunestyret. Kommunelovens §3 nr. 5 sier; Kommuner med over 5000 innbyggere kan ta i bruk benevnelsen by, dersom kommunen har bymessig tettsted med handels- og servicefunksjoner og konsentrert bebyggelse. Det mente jo vi at Leknes hadde.

Var det noen motstand underveis i prosessen?
Ja, det var en del motstand og «vitsing» om at Leknes ikke var noen by. Men ifølge Kommuneloven var vi jo det.

Er det noen som har stått på mer enn andre for å nå målet?
Mener bestemt at det var oss tre som i hovedsak stod på for å få dette til.

Hva har bystatusen for Leknes betydd for Leknes slik du ser det?
Jeg mener det har hatt positiv effekt for å løfte Leknes til det det har blitt i dag. Leknes hadde ikke blitt Leknes om man ikke tenkte på hele kommunen som like viktig. Vi har en unik beliggenhet, midt i Lofoten, og skal vi fortsatt utvikle Leknes er vi avhengig av at hele kommunen utvikler seg. Akkurat nå er jeg imponert over satsingen til STIM.  At slike bedrifter etablerer seg og satser i kommunen er viktig for Leknes også.

Jeg tror også at det er viktig at man legger til rette for at flere og flere kan trives i Vestvågøy, og da vil utviklingen av Leknes være viktig. Folkebadet er en av de tingene som vil bety mye for Leknes og hele kommunen. Flyplass må også nevnes.

Det at Lofotsenteret utvides er også viktig. Jeg er begeistret for at vi har et kjøpesenter i byen. Se til Fauske, og hva som har skjedd der. I Fauske ble hovedgata opprustet, og rett etter at denne var på plass, så ble det etablert et kjøpesenter utenfor sentrum. Resultat: tomme butikker og et nærmest folketomt sentrum. Vi må ta vare på sentrumet, og bruke det. Fortetning av Leknes er fortsatt viktig, det at man kan bo og leve i sentrum er en verdi som er viktig for fortsatt utvikling og vekst.

Betyr bystatusen noe fortsatt?
Ja, det mener jeg. Kanskje hadde vi måttet ventet enda lenger på Storgata-prosjektet hvis ikke...

Har du noen rolle i feiringen søndag 20. november?
Ordføreren ringte og inviterte meg. Det var hyggelig, og jeg sa ja til å delta på arrangementet på Meieriet kultursenter på søndag kveld. Jeg er ikke kjent med at jeg har noen oppgaver i den forbindelse. 

Har du noen ønsker fremover for Leknes?
Jeg skulle ønske at det var mulig å blåse liv i ei Leknes innbyggerforening. At vi som bor i, og tett ved, Leknes kunne gå sammen for å ta tak i oppgaver som det er behov for å ta tak i. Se hva "Gravdal opp og frem" gjør. De jobber godt for Gravdal. På, og i Leknes er det mange ting ei slik forening kunne tatt tak i:

  • Frivillige under Høstvekka
  • Litt ekstra blomster her og der
  • Være en samarbeidspartner for kommunen i utvikling av Leknes
  • Ta tak i 17. mai arrangementet, og gjøre dette til en skikkelig fest
  • Julegrantenning, osv. osv.

- Vi trenger flere som «heier» og snakker vel om Leknes, avslutter Roger Larsen

Du kan også delta på festforestillingen i Storsalen på Meieriet søndag 20. september kl. 18.00!

Kjøp din billett her!

På senen har vi blant annet ordfører Anne Sand, Spellemannprisvinner Tonje Unstad, Humorkamerat Stein Alsos, Stand Up-general Benjamin Hagen Einarsen, våre lokale country-helter Daisy Duke Dawgs og det bunnsolide Husbandet med Annelin Røed og Håkan Fjerdingen som vokalister samt Bengt-Ronny Lorentzen som kapellmester. Og så dukker det kanskje opp noen overraskelser underveis?! Helt sikkert er det i hvert fall at det er Meieriets alltid eminente Kristin Beyer Granhus som skal lede oss trygt gjennom hele festforestillingen.