Viktig melding

«Kommunebilde» fra Statsforvalteren

Statsforvalteren i Nordland inviterte i 2023 alle seks lofotkommunene til å delta i en ny undersøkelsesform som de er i gang med å utvikle, kalt «kommunebilde». Målet er å gi et overblikk basert på gitte kriterier og standarder.

Intensjonen er veldig god, og Vestvågøy kommune ser positivt på den videre utviklingen og dialogen rundt metoden. Dessverre har det tatt svært lang tid før publiseringen, og vi ser at grunnlaget som er innhentet allerede er utdatert på flere områder – noe som kan gi et uheldig bilde av dagens situasjon.

For at «kommunebilde» skal ha best mulig nytte i fremtiden er det viktig at undersøkelsen baserer seg på oppdaterte data, og at den tilgjengeliggjøres så tidlig at vi kan dra nytte av funnene på en meningsfull måte. Kommunen har gitt tilbakemelding til Statsforvalteren om dette, og vi ser frem til neste års kartlegging når metoden forbedres og utvikles ytterligere.

Vestvågøy kommune er positive til et «kommunebilde», og mener det er viktig med utenforblikket det tilfører. Vi håper det vil bidra til en tettere dialog som gjør det mer effektivt for kommunene å identifisere sårbare områder, og dermed styrke disse.

«Kommunebilde – Vestvågøy september 2023» kan leses i sin helhet her.