Kommunalt ansatte hedret for 30 års tjeneste i kommunen

Kommunalt ansatte med 30 års tjenestetid ble hedret

Fv. ordfører Anne Sand, Nina Olsen, Linda Lauritsen, Arne Klausen, Liv Bodil Bendiksen, Leif Richard Larsen, May Langstrand Hansen, Elisabeth Torbjørnrød, Bjørgunn Berg, Roger Hartvigsen, Siv Bente Willumsen, Ketil Sletteng, Rita Fossen, Arne Tordahl, Kristin Aanes, Tom Limstrand og kommunedirektør Morten Dyrstad. Annfrid Flaaten var ikke tilstede da bildet ble tatt. Thomas Thomassen

Kommunalt ansatte hedret

På torsdag ble ansatte med 30 års tjenestetid i kommunen invitert til markering i kommunestyresalen. Det ble en hyggelig seanse med musikalske innslag, kaffe og kaker, fine ord og overrekkelse av gaver i regi av ordfører Anne Sand og kommunedirektør Morten Dyrstad. 

Kommunedirektøren ønsket de frammøtte velkommen før vi fikk et nydelig musikalsk innslag i form av de to vintersangene "i den kalde vinter" og "når himmelen faller ned". Bengt Ronny Lorentzen spilte fint på gitar og Emma Skoglund viste fram en nydelig sangstemme.

Thomas Thomassen

Det ble en fin innledning til markeringen. Lorentzen representerer kulturskolen mens Skoglund er tidligere elev og vikar ved kulturskolen.

Ordfører Anne Sand holdt tale til forsamlingen med jubilanter og deres enhetsledere. Hun var innom at de nok hadde vært gjennom flere omstillinger, ulike digitale plattformer og uttalte at jubilantene representerte kontinuiteten i kommunen. De ble rost for å ha bygget opp gode kommunale tjenester og at de hadde vært stabile. Ordføreren viste til at de trolig må ha trivdes og ha hatt gode kolleger. Jubilantene ble avslutningsvis beskrevet som dyktige, lojale og trofaste ansatte, og at det nå var hyggelig å få vist anerkjennelse for deres lange tjeneste i kommunen.

Kommunedirektøren og ordføreren var i svært god stemning i forbindelse med arrangementet. Thomas Thomassen

Det framkom underveis at det var Solveig Jensen på HR avdelingen som stod for arrangementet og de gode rammene rundt det. På spørsmål kunne hun opplyse at det ikke var første gang, og at hun syntes at dette var en god skikk for å vise ansatte takknemmelighet for lang og tro tjeneste i kommunen.

Hele femten jubilanter hadde møtt opp og disse mottok blomster og gave fra kommuneledelsen.

Noen av jubilantene fikk sagt noen ord da de mottok gaven. Det mest interessante var kanskje da Ketil Sletteng kunne opplyse at han som "sivil" 17 åring bistod med å slukke en brann i Stamsund, og rett i etterkant fikk han beskjed om at han var å betrakte som ansatt i kommunalt brannvesen.

Thomas Thomassen

Det er grunn til å tro at han utmerket seg, og at han har stått godt på siden han fortsatt er brannmann i Vestvågøy kommune. 

Det var en svært hyggelig seanse i kommunestyresalen. Det er bare å gratulerer jubilantene med hele 30 år i kommunens tjeneste.