Klokkarvika - statlig sikra friluftsområde

Hva betyr det at et sted får status som statlig sikra friluftslivsområde? Er det farlig at det for mange år siden var en avfallsplass der?

Klokkarvika på Gravdal - Klikk for stort bildeKlokkarvika på Gravdal I friluftslivskartleggen til Vestvågøy kommune defineres Klokkarvika som et viktig nærmiljøområde som brukes ofte og av mange grupper. Dette gjelder blant annet skoleklasser, barnehager og turgåere i alle aldre. Området sikres for at det skal kunne ivaretas og utvikles som et friluftslivsområde til gode for alle innbyggerne i kommunen. Det betyr at kommunen kan få midler til tilretteleggingstiltak slik at området kan fremstå mer brukervennlig enn i dag.

Hva er statlig sikring?

Statlig sikring innebærer at sentrale og lokale myndigheter går sammen om å skaffe råderett over nøkkelområder og tilrettelegger for friluftsliv, slik at flest mulig får tilgang til naturopplevelser.  Miljødirektoratet har i de senere årene hatt særlig oppfordret kommunene til å legge til rette for friluftsliv der folk bor, slik at terskelen for å komme seg ut og være i aktivitet blir lav og at områdene kan bli brukt av mange grupper.

Allemannsretten gir alle rett til å ferdes og oppholde seg i utmark – uavhengig av om området er i privat eller offentlig eie. Men allemannsretten forutsetter at vi bruker naturen som den er. Vi kan ikke kreve at eieren gir tillatelse til bygging av turveier, gapahuker eller fiskebrygger. Statlig sikring er et virkemiddel for at det offentlige kan tilrettelegge, og utløser mulighet for å søke statlige midler for å finansiere tiltakene. 

Hva er fordelen med å sikre et friluftslivsområde?

  • Attraktiv natur forblir tilgjengelige friluftsområder for befolkningen.
  • Det gir kommunen mulighet for å søke om tilskudd til tilrettelegging.

Det vil etter jul avholdes møte om Klokkarvika som skal være åpent for alle innbyggerne i Vestvågøy kommune. Målet med møtet er at kommunen skal få innspill til tiltak som vil være aktuelle for å utvikle området fremover.

Brukt som avfallsdeponi

I sosiale medier diskuteres det at et lite område i starten av Klokkarvika for en tid tilbake var et avfallsdeponi.

Dette vil Vestvågøy kommune undersøke nærmere og vil derfor få utført miljøundersøkelser for å kartlegge om det er behov for tiltak. Statlig sikring for friluftsliv er en mulighet til å nettopp å ordne opp i slike forhold. Dersom konklusjonen er at det er behov for tiltak, skal forurenser stå for disse. Om det ikke er behov for tiltak, så er det også viktig informasjon.