Viktig melding

Hvordan står det til på Vestvågøy?

Arbeidet med Kunnskapsgrunnlaget for Vestvågøy kommune er i gang. Første møte til den tverrfaglige redaksjonsgruppa ble gjennomført på Ballstad denne uken, hvor vi blant annet diskuterte relevante fakta, form og formidling.

Fra venstre bak: Monica Grønhaug – Oppvekst, Villy Angelsen - Helse og mestring, , Trude Hartviksen – Helse og mestring , Sigve Olsen - Næring. Fra venstre foran : Eva Kibsgaard Nordberg – Samfunnsmedisin, Eva-Mari Rahkola – Samfunnsplan, Greta Klevstad – Folkehelse, Jochen Caesar - Arealplan

Målet er å utarbeidet et oppdatert kunnskapsgrunnlag om kommunen, som er vil være et viktig styringsverktøy for ansatte og politikere for plan -  og politikkutforming.

Det vil settes særlig fokus på utviklingen, positivt og negativt, som er typisk for Vestvågøy, for «hvordan det står til hos oss», hva som går bra og hva vi må prioritere og styrkes. 

Viste du for eksempel at:

  • Andelen lærere som oppfyller kompetansekravene i norsk, engelsk og matematikk har økt nasjonalt de siste årene. I gjennomsnittskommunen oppfylte 82,29 prosent av norsklærerne, matematikklærerne og engelsklærerne kompetansekravene i barneskoletrinnet i 2022. I Vestvågøy oppfyller 80,28 prosent av lærerne dette kravet. På ungdomsskolen i Vestvågøy oppfyller 90 prosent av lærerne i matematikk, engelsk og norsk nye krav til fordypning i fagene.
  • Ifølge Elevundersøkelsen sier 79 prosent av elevene på 7. trinn i Vestvågøy at de trives godt. Landsgjennomsnittet ligger ifølge FHI på 86,0 prosent.
  • Innbyggerne i Vestvågøy avla i snitt 9,48 besøk hver på bibliotek. Det er svært høyt sammenlignet med mange andre kommuner.
  • I Vestvågøy var det 1,5 kinobesøk per innbygger. Kommunen ligger rundt normalen i antallet kinobesøk, sammenlignet med andre kommuner.