Viktig melding

Høring - Isqueen AS - Søknad om endring på lokalitet Sandholman

Søknad fra Isqueen AS om arealendring og biomasseutvidelse ved lokalitet 20096 Sandholman i Vestvågøy kommune. Høring med frist 12. august 2024.

Det søkes om utvidelse av anlegget med to merder mot øst, og biomasseutvidelse fra 780 til 1560 tonn MTB ved lokaliteten.

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Søknad om akvakultur i Vestvågøy kommune i Nordland.
Søker: Isqueen AS
Søknaden gjelder: Arealendring og biomasseutvidelse
Søkt størrelse: 1560 tonn MTB
Lokalitet: 20096 Sandholman
Koordinater: Midtpunkt anlegg N 68º03,607` Ø 13º32,473`


Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved Vestvågøy kommune. Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 12. august 2024.

Merknader sendes til postmottak@vestvagoy.kommune.no 

Les hele høringen med dokumenter her…