Viktig melding

Høring - Isqueen AS - søknad om arealendring ved lokalitet Geiterøya I

Søknad fra Isqueen AS om arealendring ved lokalitet 11198 Geiterøya, Vestvågøy kommune I. Høring med frist 2. august 2024

Det er avdekket avvik mellom tidligere godkjente plassering av anlegget og dagens plassering. Det søkes derfor om godkjenning av anleggets faktiske plassering.

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Søknad om akvakultur i Vestvågøy kommune i Nordland
Søker: Isqueen AS
Søknaden gjelder: Arealendring
Søkt størrelse: Ingen endring
Lokalitet: Geiterøya I
Koordinater: Midtpunkt anlegg N 68º05,450` Ø 13º44,217`


Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved Vestvågøy kommune. Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 2. august 2024.

Merknader sendes til postmottak@vestvagoy.kommune.no 

Les hele hele høringen med dokumenter her…