Viktig melding

Faktura: Tilkoblingsavgift vann- og avløp

Har du koblet deg på vann- og avløpsnettet de siste tre årene?

De siste årene har ikke dette blitt fakturert grunnet en svikt i vårt system. På bakgrunn av dette, og i henhold til foreldelsesfristen, vil det derfor bli sendt ut faktura til de det gjelder.

 

Kort forklart:

  • Tilkoblingsavgiften er ikke det samme som den vanlige «vann- og avløpsavgiften» som faktureres periodisk. 
  • Tilkoblingsavgiften er en engangssum som betales ved første gangs tilkobling til vann- og avløpsanlegget. 
  • Den aktuelle fakturaen gjelder kun nyere tilkoblinger, fra de siste tre årene (f.o.m. november 2020). 

 

Tilkoblingsavgiften er en engangssum man betaler for å koble eiendommen sin på det kommunale anlegget. Gebyrene justeres fra år til år, og du betaler avgiften som var gjeldene det aktuelle året. Størrelsen på gebyret fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativet.

Vestvågøy kommune begynner utsendelse av fakturaene nå i november. Mottar du faktura og ønsker betalingsutsettelse kan du kontakte økonomiavdelingen, så hjelper de deg.

 

Har du spørsmål?

Ønsker du betalingsutsettelse? Kontakt økonomiavdelingen: 
may.liss.roste@vestvagoy.kommune.no eller kathrine.ellingsen@vestvagoy.kommune.no

Lurer du på noe om sanitærabonnementet? Kontakt Vann og avløp: 
ingunn.fossen@vestvagoy.kommune.no.