Faktura på kommunale avgifter

Nå sender vi ut faktura på vann og avløp og det årlige gebyret for feiing og branntilsyn. Betalingsfristen er 26. mars.

  • Faktura på kommunale avgifter blir sendt til deg som eier eiendom i Vestvågøy kommune. 
  • I år får du fire fakturaer. Vi deler opp vann- og avløpsavgifta i to like beløp, og eiendomsskatten i to. Det årlige feie- og tilsynsgebyret kommer på første faktura. 
  • Kommunestyret har for 2023 vedtatt en økning i vann- og avløpsavgifta som følge av nødvendige oppgraderinger i vann- og avløpsnettet

Hvor ofte kommer fakturaene?

Vi deler opp de kommunale avgiftene i fire faktura:

  • Halve vann- og avløpsavgifta og det årlige gebyr for feiing og branntilsyn med forfall 26. mars
  • Halve eiendomsskatten med forfall ca. 20. mai
  • Halve vann- og avløpsavgifta med forfall ca. 20. september
  • Halve eiendomsskatten med forfall ca. 20. november

Merk at beløpene på fakturaene vil variere. Fakturaene på eigedomsskatt vil for de aller fleste bli mindre enn vann- og avløpsavgifta. 

Hvordan kommer fakturaen?

Vi tilbyr digitale og enkle betalingsløsninger, og fakturaen blir enten sendt som AvtaleGiro/eFaktura, Vipps eFaktura, via digital postkasse eller som vedlegg i e-post. Det betyr at du kan få sendt fakturaen din på en annen måte enn vanlig. Om du ikke har noen av de digitale betalingsløsningene får du faktura på papir.

Hvem får fakturaen?

Det er du som er tinglyst eier av eiendommen som mottar fakturaen. Om dere er flere eiere er det den som står først oppført i grunnboka eller er kontaktperson som får fakturaen. Vi kan ikke splitte opp fakturen mellom flere eiere. Dette må man gjøre opp seg imellom. Om du har solgt eller kjøpt eiendom i perioden skal beløpet gjøres opp mellom kjøper og selger. Ta kontakt med megleren for å avklare om dette er tatt med i oppgjøret.

Vann og avløp

Vann- og avløpsavgiften består av et abonnementsgebyr, og et forbruksgebyr som enten blir beregnet gjennom bruksarealet for byggene på eiendommen din (BRA) eller forbruk gjennom vannmåler som blir fakturert årlig på bakgrunn av innsendt målerstand.

Om du har vannmåler betaler du et forskudd på akkumulert forbruk på vann og avløp på fakturaen som du har fått nå. Dette er basert på tidligere avlest forbruk.  

Du vil i slutten av året motta melding hvor du bes om å lese av vannmåleren slik at riktig forbruk blir beregnet.

Når du får faktura for vann og avløp for første halvdel av 2023 vil det skje et vannmåleroppgjør hvor antatt forbruk (akkumulert forbruk) avregnes opp mot det forbruket som du har meldt inn på måleren. Om du har brukt mer enn det som er forskuddsbetalt betaler du differansen. Dersom du har brukt mindre, trekkes differansen fra fakturaen.

Vann- og avløpsavgiftene for 2023

Gebyr for feiing og branntilsyn

Gebyret for feiing og branntilsyn dekker feiing av pipe og tilsyn med fyringsanlegget ditt. 

Det årlige gebyret for feiing og branntilsyn kommer på den første fakturaen for kommunale avgifter. Du betaler det årlige gebyr selv om du ikke får besøk av feieren hvert år. 

For å slippe gebyr, må ildsted fjernes eller plomberes av feieren med et lite skilt som indikerer forbud mot bruk.

Har du spørsmål?

Oppgi adresse eller gårds- og bruksnummer og ta kontakt på e-post eller telefon.

Kontakt

Servicetorget
E-post
Telefon 76 05 60 00