Faktura på kommunale avgifter

Nå sender vi ut faktura på eiendomsskatt og vann og avløp for andre halvdel av 2022. Betalingsfristen er 20. november.

  • På grunn av feil i fakturasystemet har noen eiendommer blitt fakturert for lite eiendomsskatt for første halvdel av 2022. For de fleste utgjør dette et mindre beløp som du ser på egen linje på fakturaen. Enkelte vil bli belastet for hele eiendomsskatten i 2022. Dette gjelder hovedsakelig eiendommer som skulle betale eiendomsskatt for første gang våren 2022. 
  • Skattetakstseddelen viser grunnlaget for den årlige eiendomsskatten og ble sendt ut i mars.

Digital faktura

Vi tilbyr digitale og enkle betalingsløsninger, og fakturaen blir enten sendt som AvtaleGiro/eFaktura, Vipps eFaktura, via digital postkasse eller som vedlegg i e-post. Det betyr at du kan få sendt fakturaen din på en annen måte enn vanlig. Om du ikke har noen av de digitale betalingsløsningene får du faktura på papir.

Om du har eFaktura finner du fakturaen i nettbanken din. 

Hvem får fakturaen?

Det er du som er tinglyst eier av eiendommen som mottar fakturaen. Om dere er flere eiere er det den som står først oppført i grunnboka som får fakturaen. Vi kan ikke splitte opp fakturen mellom flere eiere. Dette må man gjøre opp seg imellom. Om du har solgt eller kjøpt eiendom i perioden skal beløpet gjøres opp mellom kjøper og selger. Ta kontakt med megleren for å avklare om dette er tatt med i oppgjøret.

Eiendomsskatt

Du finner informasjon om hvordan vi beregner eiendomsskatten på denne siden

I forbindelse med utsendelse av faktura for 2022 har det skjedd en teknisk feil i overføring av grunnlagsdata for eiendomsskatten. Beløpene som ble fastsatt av Skatteetaten i 2022 ble ikke oppdatert til fakturasystemet vårt. Dette har gjort at flere har betalt for lite eiendomsskatt for første halvdel av 2022. De innbyggerne dette gjelder vil motta krav om den utestående differansen sammen med fakturaen for dette halvåret.

For de fleste berørte vil dette utgjøre et lite beløp og det vil vises som en enkel gebyrlinje i tillegg til øvrige avgifter på fakturaen. For noen eiendommer vil eiendomsskatten utgjøre et større beløp. Dette gjelder hovedsakelig eiendommer som skulle betale eiendomsskatt for første gang våren 2022. Disse eiendommene vil bli belastet hele eiendomsskatten 2022 på faktura for andre termin.

Om du får faktura på hele eiendomsskatten for 2022 kan du utsette eller dele opp, slik at beløpet fordeles over flere terminer. Ta kontakt med oss om du har behov for det.

Vann og avløp

Vann- og avløpsavgiften består av et abonnementsgebyr, og et forbruksgebyr som enten blir beregnet gjennom bruksarealet for byggene på eiendommen din (BRA) eller forbruk gjennom vannmåler som blir fakturert årlig på bakgrunn av innsendt målerstand.

Om du har vannmåler betaler du et forskudd på akkumulert forbruk på vann og avløp på fakturaen som du har fått nå. Dette er basert på tidligere avlest forbruk.  

Du vil i slutten av året motta melding hvor du bes om å lese av vannmåleren slik at riktig forbruk blir beregnet.

Når du får faktura for vann og avløp for første halvdel av 2023 vil det skje et vannmåleroppgjør hvor antatt forbruk (akkumulert forbruk) avregnes opp mot det forbruket som du har meldt inn på måleren. Om du har brukt mer enn det som er forskuddsbetalt betaler du differansen. Dersom du har brukt mindre, trekkes differansen fra fakturaen.

Har du spørsmål?

Oppgi kundenummer eller adresse og send e-post til: postmottak@vestvagoy.kommune.no eller ring oss på telefonnummer 76 05 60 00.