Etableringen av visningsleilighet på Gravdal

Arbeidet med å få ferdigstilt en visningsleilighet for velferdsteknologi og andre hjelpemidler er nå godt i gang.

Det er nå anskaffet eksempler på teknologi som kommunen kan stille med for at brukere av helse- omsorgstjenester kan få bo så lenge som mulig i sitt eget hjem.

Det er også anskaffet teknologi som innbyggere selv kan gå til innkjøp av for å gjøre hverdagen tryggere og enklere. Vestvågøy kommunes satsning på velferdsteknologi i årene fremover gjør at det er helt nødvendig å ha et eget sted for å kunne lære opp ansatte og vise våre innbyggere hvilke teknologier som finnes og hvordan disse kan brukes på best mulig måte. Vi håper også på å kunne samarbeide med Nord Universitet om å bruke leiligheten som øvingssted for sykepleierstudenter med simuleringsdukke.

Per dags dato er følgende utstyr montert/klart for montering:

 • Automatisk spyl-tørk toalett
 • Hev-/senkbar badeservant
 • Hev-/senkbar kjøkkeninnredning
 • Hev-/senkbart salongbord
 • Komfyrvakt
 • Løftestol
 • Elektrisk seng
 • Dusjstol
 • Sensorstyrte lys
 • Fjernstyrte lys
 • Trygghetsalarm med tilhørende sensorteknologi
  • Dørsensor
  • Dørkamera
  • Sengesensor
 • Elektronisk dørlås
 • Automatiserte medisindispensere (to typer)
 • Natt-tilsynssystem (kameratilsyn)
 • Robotstøvsuger
 • Doro-smarttelefon
 • iPad og tilhørende relevante applikasjoner

Det gjenstår noe arbeid for å ferdigstille leiligheten og et samarbeid med KF er etablert for å få gjennomført dette. Vi har også behov for å innrede leiligheten slik at det tilsvarer et ordinært hjem, og vi hadde satt stor pris på kontakt med innbyggere eller organisasjoner som kunne ønske å donere diverse møbler og annet interiør i «retro-stil» til formålet. Ta gjerne kontakt med leder for Fagutviklingsavdelingen, Kristian Berg, om du har noe som kan være aktuelt å benytte til et slikt formål.

Kontaktinformasjon Kristian Berg:
Telefon 41144084
E-post: kristian.berg@vestvagoy.kommune.no