Viktig melding

Bosetting av flyktninger - registrering boliger 2023

Året er 2023, og vi lever fortsatt i en verden med mye uro. Ukrainakrisen er på ingen måte over.

Enhetsleder ved Flyktning - og innvandrerenheten Maria Berg oppfordrer huseiere til å registrere ledige boliger.

Vestvågøy kommune er bedt om å bosette 130 flyktninger i 2023.

I den forbindelse ønsker vi å få en oversikt over hva som er der ute av boliger på leiemarkedet. Anslagsvis vil vi være i behov av ca 40 bo-enheter i løpet av året.

Flyktninger over 18 år har skoletilbud på Gravdal og bør bo i områder som  gjør at dagliglivets forpliktelser/levering og henting i skole og barnehage blir overkommelig for den enkelte. Vi er derfor i første omgang interessert i boliger i Ballstad-, Gravdal-, Leknes- og Fygle området. Hvis det viser seg at det ikke er nok boliger i disse områdene, så må vi se på å utvide søkefeltet til Stamsund også.  

Registreringsskjema

Vi ber om at skjemaet fylles ut mest mulig fullstendig.
I dette skjemaet kan du registrere de aktuelle boliger du har tilgjengelig til leie:

Registrer bolig til leie

Vi tar kontakt med de huseierne som er aktuelle!