Viktig melding

SPØRREUNDERSØKELSE - STEDSANALYSE UNSTAD

Hva betyr Unstad for deg? Hva slags sted skal Unstad være i fremtiden?

– sett av noen minutter til å svare på spørreundersøkelsen om Unstad

unstad

Vestvågøy kommune vil i løpet denne sommeren utarbeide en stedsanalyse av Unstad. Målet med stedsanalysen er «å forstå stedets historie, situasjon og framtidsmuligheter». Kjennskap til befolkningens tanker om stedet er sentralt i dette arbeidet.

Vi vil derfor vite hva du mener om Unstad og stedets fremtid. Enten du går tur i området, surfer, eller er glad i stedet av andre grunner, så har din mening en betydning. Ønsket er at flest mulig av de som har et nært forhold til Unstad svarer på spørreundersøkelsen vi har utarbeidet.

 

 

Undersøkelsen søker å belyse folks:

•          Oppfatning av stedet

•          Bruk av stedet

•          Fremtidstanker og ønsker

 

SPØRREUNDERSØKELSEN GJENNOMFØRES DIGITALT. FOR Å SVARE, FØLG LINKEN:

https://qtrial2015az1.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_08NnNsXiYmg81q5

Avsluttes mandag 3.august 2015 kl. 23.59.

 

Med vennlig hilsen

Plan og teknikk

Vestvågøy kommune

 

Ved spørsmål, ta kontakt med våre arealplanleggere:

  • Linnea Kvinge Karlsen

Tlf.: 760 56 124, e-post: linnea.kvinge.karlsen@vestvagoy.kommune.no

  • Petter Wold Kraglund

Tlf.: 760 56 113, e-post: petterwold.kraglund@vestvagoy.kommune.no