Viktig melding

Reguleringsplan 4. armen - egengodkjenning

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 24.02.2015 egengodkjent følgende reguleringsplan:

4. armen:                                                             KS-sak 009/15

PlanarkivID 201406

SaksarkivID 14/980

Planforslaget legger til rette for etablering av ny brannstasjon. I tillegg ivaretar planen utbedring av kryss ved innkjøring til parkeringsplass ved Leknes skole og etablering av rundkjøring ved Betel. 

Vedlegg:Reguleringsplan 4 armen

I.h.h.t. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, jfr. forvaltningslovens kap. VI, kan vedtaket påklages til departementet.

Klage på vedtak må sendes skriftlig innen 3 uker etter denne kunngjøring til:

            Vestvågøy kommune

            P.b. 203       8376 LEKNES

            Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. //

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning knyttet til Kommunestyret sine vedtak må fremsettes innen 3 - tre - år fra denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.