Viktig melding

Hovedplan Vann - kunngjøring

Vestvågøy kommunestyre har i møte 20.5.2014 egengodkjent følgende kommunedelplan:

Hovedplan vann, KS-sak 039/14, arkivID 12/1405.

Kommunedelplan vannforsyning gir en samlet oversikt over eksisterende og fremtidig vannforsyning i Vestvågøy kommune. Planen er basertpå kommunens målsetting forvannforsyning.

Vedtaket har hjemmel etter plan- og bygningslova § 11-1 og § 11-15.

Saksdokumenter:

Hovedplan Vann