Viktig melding

NAV Lofoten

NAV Lofoten holder stengt tirsdag 7.11.23 og onsdag 8.11.23 i forbindelse med personalsamling. Vakttelefon for økonomisk sosialhjelp blir besvart.

Fra 1.1.2022 ble kontorene Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan slått sammen til NAV Lofoten.

Viktigste oppgave for NAV Lofoten er å bistå innbyggere til å komme raskets mulig tilbake i arbeid og/eller aktivitet. NAV omfatter både den statlige Arbeids- og velferdsetaten og de delene av kommunens tjenester som finnes på den enkelte NAV lokasjon.

Mottaket ved NAV Lofoten

Åpnet for selvbetjening:

 • Mandag, tirsdag, onsdag og fredag fra kl 09.00-14.00
 • Torsdager fra kl 11.00-14.00

Statlige tjenester

For statlige tjenester(arbeid, trygd, sykemelding, AAP):

 • Kontakt gjennom mitt.nav.no eller aktivitetsplan
 • For de som ikke er elektroniske brukere ta kontakt med kontaktsenter, 55 55 33 33

Kommunale tjenester

For kommunale tjenester(Gjeldsrådgivning, økonomisk sosialhjelp):

 • Kontakttelefon økonomisk sosialhjelp for lokasjon Vestvågøy, Flakstad og Moskenes:  90471150 (telefontid mellom 10.00.-14.00 mandag til fredag)
 • Kontakttelefon økonomisk sosialhjelp for lokasjon Vågan: 40635393
 • Kontakttelefon gjeldsrådgiver, 902 78758 (telefontid mellom 10.00-14.00 mandag og onsdag)

For arbeidsgivere

For arbeidsgivere i Lofoten(Vågan, Vestvågøy, Flakstad og Moskenes)

 • Kontakttelefon 412 64 806 (åpen mandag til fredag fra 09.00-14.30)

Våre oppgaver

Viktigste oppgave for  NAV Lofoten er å bistå innbyggere til å komme raskets mulig tilbake i arbeid og/eller aktivitet

NAV omfatter både den statlige Arbeids- og velferdsetaten og de delene av kommunens tjenester som finnes på det enkelte NAV-kontor.

Det er innbyggere som av ulike grunner har behov for bistand, råd og veiledning til å skaffe arbeid, beholde arbeid eller øke sin deltakelse i arbeidslivet som henvender seg til det lokale NAV -  kontoret. Også arbeidsgivere som har behov for rekruttering henvender seg til NAV Lofoten

NAV Lofoten har ikke ansvar beregninger eller utbetalinger av ulike statlige ytelser, det er opprettet ulike forvaltningsorgan i NAV for disse tjenestene. Se på mitt nav.

Hovedmål

 • Flere i arbeid og aktivitet - og færre på stønad
 • Forenkle tjenestene til brukerne
 • Tilpasse tjenester til brukernes behov
 • En helhetlig og mer effektiv arbeids- og velferdsforvaltning

NAV Lofoten har ansatte på lokasjoner i Svolvær, Leknes og Moskenes. Flakstad etter avtale. Ansatte ved alle lokasjonene ivaretar både statlige og kommunale oppgaver. NAV Lofoten er organisert med 3 avdelinger for å ivareta innbyggernes behov på best mulig måte.

Avdeling marked med avdelingsleder Joakim Bakke Hære

Avdeling arbeidsavklaringspenger(AAP) og sykefraværsoppfølging med avdelingsleder Trine Torgersen Jensen

Avdeling for økonomisk sosialhjelp, gjeld og kvalifiseringsprogrammet med Trine Lise Nyvoll-Larsen

Avdelingene er organisert i forhold til behovene om kort eller lengre bistandsbehov.

Relevante lenker:

Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen(NAV.loven)

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (Sosialtjenesteloven)

Kontakt

Elisabeth Pleym Olsen
Leder NAV Lofoten
E-post
Mobil 46 89 18 27

Åpningstider

Åpningstider for NAV lokaler til selvbetjening:
Mandag:           09.00-  14.00
Tirsdag:            09.00 – 14.00
Onsdag:           09.00 – 14.00 - Bemannet mottak 12-14
Torsdag:           11.00 – 14.00
Fredag:             09.00 – 14.00

Har du behov for veiledning eller har spørsmål?

Ring NAVs kontaktsenter 55 55 33 33 mellom 08.00-15.30 mandag til fredag.

Adresse

Besøksadresse

 • Vestvågøy - Origobygget, Leknes
 • Vågan - Håkon Kyllingmarks G 6, Svolvær
 • Moskenes - Rådhuset, Sørvågen
 • Flakstad - Rådhuset, Ramberg

Postadresse
NAV Vestvågøy
Postboks 93
8376 Leknes