Viktig melding

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering tilbys til deg som nylig har hatt et fall i funksjon og har fått utfordringer med hverdagslige aktiviteter.

Hverdagsrehabilitering tar utgangspunkt i hva som er viktige aktiviteter for deg å mestre i din hverdag. Det kan være aktiviteter som å dusje selv, hente posten, gå tur med hunden, handle varer, tilberede måltider eller delta på korøvelse. Rehabiliteringen foregår hjemme hos deg og/eller i ditt nærmiljø, og går over en intensiv og avgrenset tidsperiode, inntil 5 dager i uka.

Teamet er tverrfaglig og består av ergoterapeut, fysioterapeut og sykepleier.

Tjenesten er gratis.

Hvordan foregår hverdagsrehabilitering?

Representanter fra teamet kommer hjem til deg for en samtale og kartlegging av din situasjon. Deretter vurderes det om hverdagsrehabilitering er riktig tilbud for deg.

I samarbeid med deg utarbeides det mål for hva du synes er viktig å klare i din hverdag. På bakgrunn av dette blir vi enige om hvilke tiltak som kan gjøres for at du skal nå dine mål.

Treningen tilpasses i takt med forbedring av din funksjon.

Slik søker du

Dersom du ønsker å søke på hverdagsrehabilitering, ber vi deg kontakte oss på telefon eller e-post.

Din fastlege, sykehus, andre kommunale tjenesteytere eller dine pårørende kan også henvise deg til hverdagsrehabilitering på dine vegne dersom du samtykker til det.

Alle nye henvisninger vurderes av det tverrfaglige teamet ukentlig.

Ta gjerne kontakt med oss ved spørsmål!

Kontakt

Hverdagsrehabilitering
E-post
Mobil 90 82 17 71

Vestvågøy kommune
Fagutviklingsavdelingen/HvR
Postboks 203
8376 LEKNES

Åpningstider:
man-fre 08:00-15:30.