Ansattoversikt


Arbeidsmiljøutvalg

Ansatte i avdelingen Arbeidsmiljøutvalg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer Svarholt/hovedverneombud 76 05 60 11
Kommunedirektør 412 42 441
Morten Dyrstad
Kommunalsjef Oppvekst 901 17 548
Bianca Halvorsen
Avdelingsleder Leknes øst 76 05 67 95 954 73 229
HR-sjef 76 05 60 60 402 04 717
Laila Johansdatter Salomonsen
Leder Fagforbundet 76 05 60 40 918 34 780
Utdanningsforbundet 996 10 557