Ansattoversikt


Arbeidsmiljøutvalg

Ansatte i avdelingen Arbeidsmiljøutvalg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer Svarholt/hovedverneombud
Rådmann 76 05 60 59 918 84 112
Kjell Idar Berg
Kommunalsjef for utdanning 901 17 548
Bianca Halvorsen
Avdelingsleder sektor Leknes øst 76 05 67 95 954 73 229
HR-sjef 76 05 60 60
Laila Johansdatter Salomonsen
Leder Fagforbundet 76 05 62 53 918 34 780
Utdanningsforbundet 996 10 557