Ansattoversikt


Konsulent/eksterne

Ansatte i avdelingen Konsulent/eksterne
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Prosjektleder Vestvågøy Historielag Schøning-jubileet 458 91 804
Eldar Stig Andersen
Leder Lofoten friluftsråd 485 94 951

Lofoten friluftsråd
Storeidøya 87, 8370 Leknes
https://www.lofotenfriluft.no/

Friluftsrådet eies av de 6 kommuner i Lofoten og jobber med friluftsaker på tvers av kommunegrensene.

Peter Andresen
Prosjektleder i LoVe Utvikling AS 959 48 464

Som prosjektleder i LoVe Utvikling AS (tidligere Lofoten Matpark) jobber Ørjan mye med utviklingsprosjekter for reiselivet i Lofoten og Vesterålen. 

Ørjan Arntzen
Prosjektleder Storgata, WSP Norge AS 975 20 082
Eivind Edvardsen
Haukland grendelag/besøkspunkt Hauklandstranda 415 10 255
Ole Kristian Fjelltun-Larsen
Miljøfyrtårnkonsulent, Lofoten Matpark 952 70 711
Maria Fouad
Rovviltkontakt Lofoten 909 12 725
Børge Klevstad
Prosjektleder LoVe Utvikling AS 4138889
Bjørg- Elin Kärn
Prosjektmedarbeider besøksforvaltning Nordland fylkeskommune 482 72 152
Hanne Lykkja
Prosjektleder TMS - VA Gravdal 900 86 499
Ørjan Magnussen
Reiselivssjef/Daglig leder Destination Lofoten 922 46 956
Line Renate Samuelsen
Daglig leder Vest-Lofoten næringsforening 907 26 641

Næringsforeningens oppgave er å bedre rammebetingelsene for næringslivet og være næringslivets talerør i ulike fora, i tett samarbeid med Vestvågøy kommune.

Sten Roger Sandnes
Rådgiver/partner Headvisor Trondheim 918 88 186
Torstein Sneisen
Konsulent kulturminneplan 901 10 906
Inger Unstad
Miljøfyrtårnsertifisør, eget firma 913 96 260
Johan Weydahl