Ansattoversikt


Lofoten brann- og redningsvesen

Ansatte i avdelingen Lofoten brann- og redningsvesen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
957 31 603
Branningeniør 76 05 61 13 992 84 493
Feiersvenn 76 05 61 10 907 63 717
Sturle Hanssen
Branninspektør 76 05 61 15 469 07 645
Varabrannsjef 992 84 486 992 84 486
Feiersvenn 76 05 61 02 909 76 616
Feiersvenn 900 83 545 900 83 545
Brannsjef 76 05 61 12
Ragnhild Sæbø
Brannmester 76 05 61 48 415 57 818