Ansattoversikt


Lofoten brann- og redningsvesen

Ansatte i avdelingen Lofoten brann- og redningsvesen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
957 31 603
Feieren
Leder beredskap 950 70 742
Feiersvenn 916 62 514
Sturle Hanssen
Branninspektør 930 90 445
Varabrannsjef/Leder forebyggende 930 90 540
Feiersvenn 916 32 742
Feiersvenn 900 83 545
Branningeniør 415 76 786
Astrid Lyngedal Rydholt
Brannsjef 915 32 797
Ragnhild Sæbø