Ansattoversikt


Prosjekt og infrastruktur

Ansatte i avdelingen Prosjekt og infrastruktur
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
905 09 444
Vakttelefon vann og avløp
Prosjektleder vann og avløp 76 05 61 29 986 25 294
Fagansvarlig veg og trafikksikkerhet 76 05 61 15
Odd Eskil Andersen
Prosjektleder VA 76 05 61 19
Prosjektleder bygg 76 05 61 24 916 32 680
Driftsansvarlig vei 76 05 61 26
Driftsoperatør VA 905 09 444
Prosjektleder VA 405 82 011
Prosjektleder VA 76 05 61 21
Havnesjef/Harbour Master 76 05 61 17 951 96 357
Kjell Jakobsen
Fagansvarlig vann og avløp drift 76 05 61 48
Innkjøpsansvarlig 76 05 61 22
Driftsoperatør VA 905 09 444
Saksbehandler havn 76 05 61 16
Prosjektleder bygg 76 05 61 25 901 08 849
Prosjektleder bygg 76 05 62 01
Prosjektleder vann, avløp, vei 76 05 61 18
Saksbehandler havn (permisjon)