Ansattoversikt


Prosjekt og infrastruktur

Ansatte i avdelingen Prosjekt og infrastruktur
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
905 09 444

 

 

Vakttelefon vann og avløp
76 05 62 40
Vakttelefon vegvedlikehold
Prosjektleder vann og avløp 986 25 294
Driftsoperatør Vann og avløp 905 09 444
Prosjektleder VA 76 05 61 19
Prosjektleder bygg 76 05 61 24 916 32 680
Driftsansvarlig vei 907 68 752
Hans Eirik Busch
Driftsoperatør VA 905 09 444
Fagansvarlig veg og trafikksikkerhet 76 05 61 15
Odd Eskil Andersen
Kontormedarbeider 76 05 61 18
Ingunn Fossen
Fagansvarlig vann og avløp 76 05 61 30 906 58 885

I pappapermisjon 50% januar 2023
I pappapermisjon 100% februar 2023 - mai 2023

Tom Kristian Halland
Havnesjef/Harbour Master 76 05 61 17 951 96 357
Kjell Jakobsen
Prosjektingeniør 76 05 61 48 416 28 992
Karl-Petter Johansen
Driftsoperatør VA 905 09 444
Prosjektleder bygg 76 05 61 25 901 08 849
Prosjektleder Vann og avløp 482 97 723
Nora Marthinussen
Prosjektleder bygg 76 05 62 01
Ivan Pirojkov
Prosjektleder VA 410 09 870
Elin Sadjel Sie
Prosjektleder VA 947 93 908
Trainee VA Drift
Enhetsleder Prosjekt og infrastruktur 930 83 573
Morten Wirkola
Saksbehandler havn 76 05 61 16
Angeline Wårheim