Ansattoversikt


Prosjekt og infrastruktur

Ansatte i avdelingen Prosjekt og infrastruktur
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
905 09 444
Vakttelefon vann og avløp
Prosjektleder vann og avløp 76 05 61 29 986 25 294
Fagansvarlig veg og trafikksikkerhet 76 05 61 15
Odd Eskil Andersen
Prosjektleder VA 76 05 61 19
Prosjektleder vann og avløp 76 05 61 28
Prosjektleder bygg 76 05 61 24 916 32 680
Driftsansvarlig vei 76 05 61 26
Driftsoperatør VA 905 09 444
Ingeniør vann og avløp 76 05 61 30
Havnesjef/Harbour Master 76 05 61 17 951 96 357
Kjell Jakobsen
Innkjøpsansvarlig 76 05 61 22
Driftsoperatør VA 905 09 444
Prosjektleder bygg 76 05 61 25 901 08 849
Enhetsleder prosjekt og infrastruktur 76 05 61 23
Bernhard  Rottem
Prosjektleder vann, avløp, vei 76 05 61 18
Fagansvarlig vann og avløp 76 05 61 30
Synnøve Straumbotn
Saksbehandler havn 76 05 61 16