Ansattoversikt


Åpen omsorg - Tjenester for funksjonshemmede

Ansatte i avdelingen Åpen omsorg - Tjenester for funksjonshemmede
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kontaktperson for foreldre og pårørende 76 05 66 42 905 79 264
Fagteam Torvhauan
Avdelingsleder 76 08 58 78
Lill Kathrin Amundsen
Avdelingsleder Torvhauan 76 05 66 40 911 81 401
Therese Gangsøy
Avdelingsleder 76 08 96 07 958 24 049
Leif Tore Larsen
Avdelingsleder 76 08 20 30 76 08 24 61
Benedikte  Olavsen
Koordinator 76 05 65 50
May Liss Ovesen
Avdelingsleder Torvhaugan avlastning for barn 76 05 66 40 917 98 658
Mads Tangen