Ansattoversikt


02 - HR og tjenesteutvikling

Ansatte i avdelingen 02 - HR og tjenesteutvikling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
76 05 60 00
HR-rådgiver 76 05 60 67
Kommunearkivar 76 05 60 84
Rådgiver HR 76 05 60 66
Eivind Bjørndal
Fagarbeider lønn/ HR 76 05 60 63
Merethe Danielsen
Konsulent lønn/ sykelønn 76 05 60 64
Ann-Britt Dyrseth
HR-rådgiver
Saksbehandler salg, servering og skjenking/Servicetorg 76 05 60 00
Ann-Hege Hansen
Konsulent lønn 76 05 60 62
HR-rådgiver 76 05 60 68
Solveig Jensen
HR-sjef 402 04 717
Laila Johansdatter Salomonsen
Kontorarkivar 76 05 60 82
Politisk sekretær 76 05 60 51
Konsulent lønn/sykelønn 76 05 60 88
Saksbehandler salg, servering og skjenking/Servicetorg 76 05 60 00
Berit Olsen
Rådgiver IA 76 05 60 86