Ansattoversikt


Næring, plan og utvikling

Ansatte i avdelingen Næring, plan og utvikling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Samfunnsplanlegger 76 05 61 52 412 29 225
Heidi Bergsli
Miljøfaglig ansvarlig 76 05 61 27
Bjørn Harald Brenna
Arealplanlegger 76 05 61 41
Byggesaksbehandler 76 05 62 28
Rådgiver eiendom/grunnerverv 76 05 60 91 951 14 030
Asbjørn Horn
Landbruksansvarlig 76 05 61 38
Ivar Johansen
Juridisk rådgiver 76 05 60 56
Fagansvarlig geodata 76 05 61 36
Folkehelsekoordinator 76 05 61 34
Greta Klevstad
Prosjektleder SMIL 76 05 62 65
Rådgiver landbruk / miljø 76 05 61 33
Marit Annie Larsen
Arealplanlegger 76 05 61 34
Fullmektig geodata 76 05 61 35
Enhetsleder Næring, plan og utvikling 76 05 61 43 992 84 496
Karl Erik  Nystad
Fagansvarlig byggesak 76 05 61 14
Næringssjef/beredskapskoordinator 481 55 003
Sigve Olsen
Arealplanlegger 76 05 61 40
Eva-Mari Rahkola
Arealplanlegger 76 05 61 42
Byggesaksbehandler 76 05 61 31