Ansattoversikt


Næring, plan og utvikling

Ansatte i avdelingen Næring, plan og utvikling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Samfunnsplanlegger / Koordinator for Ungdommens Kommunestyre
Vilde Aarethun
Rådgiver miljø og SMIL 76 05 61 27
Bjørn Harald Brenna
Arealplanlegger 76 05 61 41
Jochen Caesar
Fagansvarlig Miljø- og Naturforvaltning 76 05 62 62
Marit Gressetvold
Arealplanlegger 76 05 62 65
Nikolay Hjertaas
Byggesaksbehandler 76 05 62 28
Rådgiver eiendom/grunnerverv 76 05 60 91 951 14 030
Asbjørn Horn
Landbruksansvarlig 76 05 61 38
Ivar Johansen
Juridisk rådgiver 76 05 60 56
Fagansvarlig geodata 76 05 61 36
Folkehelsekoordinator 76 05 61 37
Greta klevstad
Rådgiver landbruk 76 05 61 33
Marit Annie Larsen
Arealplanlegger 76 05 61 34
Martine Maurtvedt Unneberg
Fullmektig geodata 76 05 61 35
Enhetsleder Næring, plan og utvikling 76 05 61 43 992 84 496
Karl Erik  Nystad
Fagansvarlig byggesak 76 05 60 00
Næringssjef 481 55 003
Sigve Olsen
Samfunnsplanlegger
Eva-Mari Rahkola
Arealplanlegger 76 05 61 42
Informasjon- og beredskapsansvarlig 926 86 490
Thomas Thomassen
Rådgiver byggesak og eiendomsskatt 76 05 60 00