Ansattoversikt


Helse - Smittevern

Ansatte i avdelingen Smittevern
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
908 19 720
Kommuneoverlegeteamet
For informasjon, bestilling av vaksinering, hjelp til utskrift av koronasertifikat etc.. 477 53 670

Telefonens åpningstid:

Mandag 0830 - 1500

Onsdag 0830 - 1500

(ikke åpent kontor)
Koronatelefonen
Helsenorge - Koronavirus
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/
Folkehelseinstituttet  - Koronavirus
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/nasjonale-tiltak
Regjeringen - Nasjonale tiltak