Ansattoversikt


Helse - Smittevern

Ansatte i avdelingen Smittevern
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
908 19 720
Kommuneoverlegeteamet
Ved spørsmål om korona, mistanke om koronasmitte eller ønske om testing 477 53 670

Åpningstid: 08.30 – 15.00 alle dager 
(åpningstid endret fra 2/9-20)
Ventetid kan påregnes!
Ha personnummer (11 siffer) klart, for deg som ønsker å testes

Koronatelefon
Dersom det ikke haster veldig, send ditt spørsmål på epost og vi tar kontakt med deg!
Spørsmål om korona
Helsenorge - Koronavirus
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/
Folkehelseinstituttet  - Koronavirus
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/nasjonale-tiltak
Regjeringen - Nasjonale tiltak
https://app.smartsheet.com/b/form/5806ebbea10443d6a05f597ea5d29733