Ansattoversikt


Helse - Smittevern

Ansatte i avdelingen Smittevern
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
908 19 720
Kommuneoverlegeteamet
Send ditt spørsmål og vi tar kontakt med deg!
Spørsmål om korona
Ring din fastlege eller legevakt - IKKE oppsøk lege! 116117
Ved mistanke om koronasmitte
https://helsenorge.no/koronavirus
Helsenorge - Koronavirus
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/
Folkehelseinstituttet  - Koronavirus
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/nasjonale-tiltak
Regjeringen - Nasjonale tiltak
https://app.smartsheet.com/b/form/5806ebbea10443d6a05f597ea5d29733