Ansattoversikt


07 - Skole

Ansatte i avdelingen 07 - Skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor Fygle skole 76 05 69 04
Rådgiver skole 76 05 60 93 913 21 711
Rektor Ballstad skole 76 05 68 62 906 73 667
Kommunalsjef Oppvekst 901 17 548
Bianca Halvorsen
Assisterende rektor Leknes skole 76 05 68 07
Rektor Svarholt skole 76 05 68 81 996 43 265
Utviklingsveileder i skolefaglig stab 76 05 60 94
Rektor Bøstad skole 76 05 67 52 907 06 115
Elin Sivertsen
Rektor Buksnes skole 76 05 68 41 932 88 141
Rektor Leknes skole 76 05 68 02 938 41 405
Rådgiver skole 76 05 60 95
Sara-Louise Thowsen