Ansattoversikt


Helse - Psykisk helse og rus

Ansatte i avdelingen Psykisk helse og rus
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
415 32 490
Skranke 415 32 490
Psykisk helse
907 64 320
Rask psykisk helsehjelp
Sykepleier 481 88 642
Psykiatrisk vernepleier 415 32 494
Vernepeleier 415 32 492
Sosionom 907 09 774
Avdelingsleder rus og psykiatri 454 48 452
Fagutviklingssykepleier psykisk helse og rus 415 39 985
Marte Klevstad
Psykiatrisk hjelpepleier 415 32 493
Sosionom 468 89 219
Psykiatrisk sykepleier 415 32 491
Psykiatrisk sykepleier 917 03 327
Psykiatrisk sykepleier 415 32 495