Viktig melding

Olavsrosa til Uttakleiv

De gamle ferdavegene Uttakleiv-Haukland v/Uttakleiv Grendelag fikk lørdag 28. oktober overrakt kvalitetsmerket Olavsrosa og er ved det i et selebert selskap med blant annet Edvard Grieg Museum, Trollhaugen og Baroniet Rosendal.

Leder av Uttakleiv grendelag Ivar Andersen mottok kvalitetsmerket Olavsrosa. Direktør Erik Lillebråten og styremedlem Rita Johansen i stiftelsen Norsk kulturarv stod for overrekkelsen lørdag kveld.

Lørdag fikk “De gamle ferdavegene Uttakleiv-Haukland”  kvalitetsmerket Olavsrosa under et stort arrangement i lokalene til Isqueen på Ure. Det er Uttakleiv grendelag som som har søkt og mottatt utmerkelsen fra stiftelsen Norsk kulturarv. Slagordet til stiftelsen er “Vern gjennom bruk” og på Uttakleiv er det nettopp dette som er tilfelle gjennom at flere hundre tusen årlig bruker de gamle ferdavegene rundt Veggen og over fjellet. 

I år har det også foregått et større restaureringsarbeid på Uttakleiv-sida av ferdavegen over fjellet, utført av Sherpaer i Stibyggjaren AS.  Prosjektet er et samarbeid mellom Uttakleiv grendalag og Statens vegvesen - Norsk vegmuseum (omtalt i nyhetsbrev uke 7/23). Uttakleiv grendelag hadde også invitert til et formiddagsarrangement på grendehuset og de som ønsket kunne være med på befaringen Norsk vegmuseum hadde av det utførte arbeidet. 

Prosjektleder ved Norsk vegmuseum Ann Kristin Engh (t.v.) inspiserte arbeider som er utført i høst på Uttakleiv-sida. Med på turen opp fjellet var blant annet Samferdselsråd i Nordland Fylkeskommune, Marianne Dobak Kvensjø (t.h.)

Blant de inviterte til arrangementet var det flere som har bidratt til realisering av den fjerde og siste ferdavegen; tunnelen som ble åpnet i 1998. Prosjektleder i grendelaget, Eldar Stig Andersen, hadde i arrangementet lagt opp til flere historiske tilbakeblikk, både til nær og fjern fortid. Flere fikk i løpet av arrangementet informasjon om at de hadde slekt fra Uttakleiv.

Et godt grep om den siste borekrona som ble brukt i tunellarbeidet i 1996-1998. F.v. Eldar Stig Andersen, Eirik Lillebråten, Ann Kristin Engh, Marianne Dobak Kvensjø, Arne Løvmo (tidligere Veisjef), Ivar Andersen

Arbeidet som gjøres på Uttakleiv legges godt merke til på nasjonalt plan, men lokale aktører vet også å verdsette innsatsen til til grendelaget. En hyggelig overraskelse var at Sparebank 68° Nord/Sparebank 68° Nord Sparebankstiftelsen hadde med seg en gavesjekk på 75.000 til arbeidet med restaurering av ferdavegene.

Martin Nikolaisen i Sparebank 68° Nord, Leknes og Knut Nikolaisen i Sparebankstiftelsen Sparebank 68° Nord overrakte sitt bidrag til restaureringen av ferdavegene. Kaldblodstraveren og dølahesten Store Ulv var imponert tilskuer, og klar til å ta vegene i bruk, så snart de er ferdig.

Fra Vestvågøy kommune deltok varaordfører Pål Krüger, næringssjef Sigve Olsen og landbruksansvarlig Ivar Johansen under overrekkelsen lørdag kveld.  Alle overbragte sine gratulasjoner fra kommunen og Ivar Johansen hadde også med en hilsen og blomster fra Statsforvalteren i Nordland. 

Uttakleiv grendelag gjør en uvurderlig innsats for fellesskapet i Vestvågøy både ved å ta vare på vår kulturarv,  ved god skjøtsel av kulturlandskapet og gjennom iherdig jobbing med besøksforvaltning og tilrettelegging for forsvarligbruk av området Uttakleiv.

Fagrådet i Norsk Kulturarv sin vurdering for tildelingen av Olavsrosa

Uttakleiv grendelag i Lofoten har gjennom mange år arbeidet for bevaring av kulturlandskap og kulturmiljø. Grendelaget har gjort en framifrå innsats for bevaring og utvikling av besøksforvaltning i et særlig verdifullt landskap. Uttakleiv og Haukland mottar årlig omkring 200.000 besøkende. Grendelaget ble i 2019 tildelt den nasjonale kulturlandskapsprisen.
Fra 2022 er Utakleiv-Haukland-Unstad-Eggum kommet med i UKL- Nasjonalt utvalgt kulturlandskap. Ferdselen over land gikk fra gammelt av over fjellet mellom Uttakleiv og Haukland. Fra tidlig på 1900 tallet ble det bygd kjerreveg over fjellet. Vegen kunne ikke kjøres med bil og fra 1930-tallet startet et langsiktig arbeid med å bygge veg langs fjorden. Denne vegen stod ferdig etter andre verdenskrig. Den var i bruk til i 1998, da det ble bygd tunnel fram til Uttakleiv. Vegfarene er prioritert i Nasjonal verneplan for veganlegg. Vegene eies i dag av Nordland fylkeskommune. Vegmuseet, som gir faglige råd om forvaltningen. Grendelaget er aktiv med i forvaltningen av vegene, slik folket på Uttakleiv også deltok i byggingen av vegene. Vegfarene er med i statlig verneplan, men ikke forskriftsfredet som statlige anlegg vil være. De to viktige vegfarene eies av fylkeskommunen, som veggrunn. Og heldigvis har kommunen vedtatt
hensynssone kulturmiljø langs disse vegfarene.