Ansattoversikt


01 - Kommunedirektørens ledergruppe

Ansatte i avdelingen 01 - Kommunedirektørens ledergruppe
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef Helse og mestring (konst) 477 54 353

05 - Sektor Omsorg

Ansatte i avdelingen 05 - Sektor Omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef Helse og mestring (konst) 477 54 353

Helse

Ansatte i avdelingen Helse
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef Helse og mestring (konst) 477 54 353