Ansattoversikt


Næring, plan og utvikling

Ansatte i avdelingen Næring, plan og utvikling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder Næring, plan og utvikling 76 05 61 43 992 84 496

Prosjekt- og faggrupper - Kommunedelplan næring

Ansatte i avdelingen Kommunedelplan næring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder Næring, plan og utvikling 76 05 61 43 992 84 496