Ansattoversikt


01 - Kommunedirektørens ledergruppe

Ansatte i avdelingen 01 - Kommunedirektørens ledergruppe
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef Oppvekst 901 17 548

06 - Barnehage

Ansatte i avdelingen 06 - Barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef Oppvekst 901 17 548

07 - Skole

Ansatte i avdelingen 07 - Skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef Oppvekst 901 17 548

Arbeidsmiljøutvalg

Ansatte i avdelingen Arbeidsmiljøutvalg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef Oppvekst 901 17 548