Viktig melding

Kompetanseheving og førstehjelp ved selvmordsfare

Selvmord er en alvorlig samfunnsutfordring, både regionalt og nasjonalt. Dette er en problematikk som krever kollektiv innsats, økt bevissthet og kunnskap.

Gruppebilde med 17 personer - Klikk for stort bildeAlle deltakerne fra Vestvågøy sammen med kurslederne fra «VIVAT selvmordsforebygging», Maritha Johnsen Birkelund og Torunn Blokhus helt til venstre.

 

Forebygging og samhandling

Denne uka deltok femten stykker fra Vestvågøy på et todagers kurs i Svolvær, om førstehjelp ved selvmordsfare. Nordland fylkeskommune arrangerte kurset i samarbeid med «VIVAT selvmordsforebygging».

 

«Vi ønsker et lokalsamfunn som er bedre beskyttet mot selvmord», sier folkehelsekoordinator Greta Klevstad.

 

Mange kan bidra til å forebygge selvmord, og en rekke forskjellige tjenester fra Vestvågøy deltok derfor på kurset; ansatte fra brann og redning, psykisk helse og rus, barnevern, skolehelsetjenesten, folkehelse, utekontakten, rådgiver barnehage, rådgiver skole, videregående skole, koordinator for rus og kriminalitetsforebygging/koordinator for ungdommens kommunestyre og flyktning- og innvandrerenheten. I tillegg deltok ansatte fra videregående skole i Vågan.

Målet er økt bevisstheten rundt selvmordsfare, og at de ulike fagpersonene er bedre rustet til å fange opp signaler og gi førstehjelp til de som trenger det. Uavhengig av faglig bakgrunn, får de en bredere felles kompetanse som stimulerer til økt samarbeid mellom tjenestene. I løpet av uken har de fått praktisk trening i blant annet å identifisere og hjelpe personer i selvmordsfare, håndtere usikkerhet og utvikle handlingsplaner for å redde liv ved å bruke lokale hjelperessurser.

 

«I fjor arrangerte kommunen en åpen fagdag om selvmordsforebygging, der vi ønsket å oppnå mer åpenhet rundt temaet. Nå ønsker vi å jobbe videre med denne satsningen slik at flest mulig også skal få handlingskompetansen til å gi førstehjelp», sier Greta Klevstad.


 

En langsiktig satsning

Det er avgjørende at vi fortsetter å jobbe sammen – som kommune og lokalsamfunn. Vi har tro på at kompetanseheving og felles innsats kan bidra til å redusere antallet mennesker i selvmordsfare og øke livskvaliteten for våre innbyggere. Vi oppfordrer alle som kan til å være med å skape et trygt og inkluderende miljø for alle.

 

Trenger du noen å snakke med?

Interesseorganisasjonen Mental Helse har en døgnåpen, anonym og gratis telefon for alle som trenger noen å snakke med. De har taushetsplikt. Deres nummer er:  116 123.

Oversikt over flere telefoner og chattetjenester finner du også på vår hjemmeside under «vakttelefoner»:
Vakttelefoner og døgnåpne tjenester

 

Våg å bry deg!

Det kan være vanskelig og ubehagelig å snakke om selvmordstanker, men det er ikke farlig. Tvert imot, det å snakke om selvmordstanker kan redde liv. På siden til Helse Norge finner du gode råd om du er bekymret for noen:
Råd til deg som er bekymret for noen