Viktig melding

Innspill og evaluering: Beredskap ved ekstremvær

Vi ønsker innspill når vi nå skal evaluere kommunens krisehåndtering under ekstremværet «Ingunn». For å være best mulig forberedt ved fremtidige værhendelser setter vi stor pris på tilbakemeldinger fra våre innbyggere og næringslivet. 

På denne siden finner du:

 

 

Din stemme teller

Beredskaps- og sikkerhetsleder Thomas Thomassen vil sammen med den øvrige kriseledelsen i Vestvågøy evaluere kommunens håndtering under ekstremværet som traff Lofoten 01. februar.

Har du eller din bedrift innspill eller opplevelser som kan være nyttige å ta med? Send dine innspill på nettskjemaet. Vi setter pris på alles bidrag, og oppfordrer til konstruktive tilbakemeldinger.

 

 

 

Hva brukes innspillene til?

Dette er et lokalt, uformelt initiativ for å skape bedre samhandling med våre innbyggere, i tråd med intensjonene i samskapingskommunen.

Innspillene vil bli tatt med i evalueringsarbeidet, og vil gi oss nyttige erfaringer i det videre arbeidet med kommunens beredskapsplan for ekstremværhendelser.

Ekstremvær kan ramme infrastrukturen hardt, som for eksempel vei og forsyningslinjer, vannforsyning, strømforsyning, kommunikasjon i form av internett og telefoni, varme og trygghet. Med en beredskapsplan for ekstreme hendelser vet vi raskere hva som skal prioriteres først, utdyper Thomassen.

 

Bakgrunn for evalueringen

Vestvågøy kommune etablerte krisestab onsdag 31. januar 2024 da Statsforvalteren i Nordland oppjusterte farevarslet til rødt for vind og snøskred. Det mest kritiske tidspunktet ble anslått til torsdag morgen og formiddag, 01. februar. Ekstremværet «Ingunn» herjet kraftig i Lofoten, og resulterte i skader på materiell og infrastruktur flere plasser, i tillegg til redusert tjenestetilbud mens det sto på som verst. Kriseledelsen fulgte utviklingen nøye i takt med hvordan situasjonen utviklet seg, og hadde dialog med beredskapsaktører og de andre fastlandskommunene i Lofoten underveis.

 

Slik kan du være forberedt

Vi anbefaler innbyggerne våre om å følge nasjonale råd om egenberedskap, slik at man er rustet til å kunne klare seg selv i minst tre døgn. Dette vil gi myndighetene rom til å jobbe med krisehåndtering i et eventuelt nødstilfelle, i stedet for å måtte bruke kritiske ressurser på forsyninger.

 


 

Tre personer foran hovedinngangen til rådhuset. - Klikk for stort bildeKommunen ønsker innspill i forbindelse med evaluering, og i det videre arbeidet med beredskapsplanen. Fra venstre: Thomas Thomassen (beredskaps- og sikkerhetsleder), Pål Krüger (varaordfører) og Morten Dyrstad (kommunedirektør). Vestvågøy kommune

Kontakt

Thomas Thomassen
Beredskap- og sikkerhetsleder
E-post
Mobil 92 68 64 90