Asfalt der du bor

Invitasjon til spleiselag for asfaltering av kommunale grusveier 2019

Vestvågøy kommune inviterer husstander langs kommunal vei til et spleiselag for ny asfaltering av kommunale grusveier.

Asfaltering av kommunale grusveier gjennomføres som et spleiselag der veilaget (brukere/beboere) søker innen en gitt frist og stiller med en egenandel for den omsøkte veien.

På bakgrunn av søknader fra veglag (brukere/beboere), prioriteres de grusveger som har prosentvis høyest egenandel av totalkostnaden ved dekkelegging (asfaltering) der også nødvendig oppgrader før asfaltering er inkludert i kostnaden.

Premisser for å være med:

 1. Være kommunal grusvei.
 2. Eget søknadsskjema må fylles ut og sendes kommunen.
 3. Det må utpekes en ansvarlig representant for søknaden.
 4. Søker er ansvarlig for egenandel, og ved tildeling må egenandel betales før asfaltarbeidet starter.
 5. Søknad leveres senest 13.mars 2019.

   

  Når søknadsfristen er utløpt, vil Vestvågøy kommune utlyse en offentlig anbudskonkurranse for å velge utførende entreprenør for å gjøre jobben.  Når entreprenør er valgt og kostandene avklart, vil de veger som har høyest egenandel av totalkostnaden bli tildelt asfaltering.

  Ta kontakt med fagansvarlig for vei og trafikk, Bernhard Rottem på tlf. 76056123, eller på e-post bernhard.rottem@vestvagoy.kommune.no

Søknadsskjema finner du her. (PDF, 109 kB)